Rahalistel põhjustel ootab eriarstiabi järjekorras üle lubatud maksimaalse ooteaja vaid 5518 inimest

Pressiteade

5. mai 2004

Rahalistel põhjustel ootab eriarstiabi järjekorras üle lubatud maksimaalse ooteaja vaid 5518 inimest

1. aprilli seisuga ootas ravijärjekordades olevast 127 623-st kindlustatud inimesest 85% ambulatoorse eriarstiabi, 3% päevaravi ja 12% haiglaravi järjekorras.

Üle haigekassa nõukogu kehtestatud lubatud maksimaalse ooteaja oli järjekorras 27 101 inimest (ehk 21% kõigist järjekorras olijatest), neist vaid 5518 (ehk 4% kõigist järjekorras olijatest) peab lubatust kauem ootama rahalistel põhjustel.

Rahalisel põhjusel järjekorra maksimumpikkusest kauem ootajatest on 30% keskhaigla (AS Ida-Tallinna Keskhaigla), 22% regionaalhaiglate ja 5% üld- või kohalike haiglate järjekordades; ülejäänud eriarstiabi lepingupartnerite järjekordades ootab 43% järjekorra maksimumpikkusest kauem ootavatest inimestest rahalisel põhjusel. Haigekassa piirkondlikud osakonnad on asunud korrigeerima nende raviasutuste lepinguid, kus on järjekorrad tekkinud raha vähesusest.

Ambulatoorses abis on rahalisel põhjusel lubatust pikem ooteaeg põhiliselt kahel erialal – silmahaiguste erialal (1798 inimest ootab lubatust kauem) ja kõrva-nina-kurguhaiguste erialal (936 in.) ning statsionaarse ravi osas ainult Harju piirkonnas kõrva-nina-kurguhaiguste (190 in.) ja kardiokirurgia erialal (107 in.).

Ülejäänud 21 583 kindlustatud inimesest (ehk 17% kõigist järjekorras olijatest) ootavad kauem muude asjaolude tõttu – raviasutuse-poolne võimsuse puudumine (personali vähesus või ülekoormus, ruumide ja aparatuuri ülekoormus), patsiendi soov pääseda kindla arsti vastuvõtule või korduvvisiit, mis määratud hilisemaks kui järjekorra maksimumpikkus. Niisuguseid rahast mittetingitud järjekordi ei saa haigekassa lühendada.

Muudel põhjustel järjekorra maksimumpikkusest kauem ootajatest 66% on 2 regionaalhaigla – SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi – ning Tallinna Lastehaigla järjekordades ja 11% kolme keskhaigla – AS Ida-Tallinna Keskhaigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla ja SA Pärnu Haigla järjekordades. Üld- ja kohalike haiglate järjekordades ootab 4% ning ülejäänud eriarstiabi lepingupartnerite järjekordades kokku 19% järjekorra maksimumpikkusest kauem ootavatest inimestest.

Ambulatoorses abis on muudel põhjusel lubatust pikemad järjekorrad põhiliselt silmahaiguste, onkoloogia, kardioloogia, naistehaiguste ja uroloogia erialal – ning statsionaarse ravi osas kõrva-nina-kurguhaiguste erialal.

Anne Osvet, Haigekassa avalike suhete juht

6208439