Pressiteade: Nõukogu kinnitas haigekassa majandusaasta aruande

Tänasel haigekassa nõukogu koosolekul kinnitati haigekassa 2009. aasta majandusaasta aruanne

Möödunud aastal olid haigekassa tulud 11,4 miljardit krooni. Tulude eelarve täideti 95%, alalaekumine oli 590 miljonit krooni. Võrreldes 2008. aastaga vähenesid tulud 11%.

Haigekassa kulud olid 2009. aastal kokku 12,1 miljardit krooni. Kulud vähenesid 2008. aastaga võrreldes 2%, kulude eelarve täideti 99%. Kindlustatute arv 2009. aasta lõpus oli 1 276 366, millest töötavate kindlustatute arv moodustas 46%, kindlustatutega võrdsustatud isikuid (rasedad, kuni 19-aastased isikud, pensionärid, üliõpilased jms) oli 47% ja riigi poolt  kindlustatuid (töötud, ajateenijad, alla 3-aastase lapse vanemad jne) 7%.

  • Üldarstiabile kulus 2009. aastal 1,06 miljardit krooni. Keskmised kulud ühe isiku kohta kasvasid võrreldes 2008. aastaga 1% , ulatudes 827 kroonini.
  • Eriarstiabile kulus 6,4 miljardit krooni. Võrreldes 2008. aastaga vähenes eriarstiabi eelarve 2% ning ravijuhtude arv 3%, samas 2009. aastaks planeeritud ravijuhtude arv täideti. Eriarstiabi teenuseid kasutas möödunud aastal 800 578 kindlustatut. Ambulatoorse ravijuhu keskmine maksumus haigekassale oli keskmiselt 687 krooni ja haiglaravi ravijuht 15 821 krooni. Päevaravi juhu keskmine maksumus oli 7 030 krooni.
  • Ajutise töövõimetuse hüvitistele kulus 2,2 miljardit krooni. See on 2008. aastaga võrreldes 8% vähem. Lehtede arv vähenes 30% võrra, samas lehe keskmine pikkus suurenes 15-lt päevalt 17-päevale ning haigekassa poolt päeva kohta  hüvitatav summa suurenes 15%  - 260-lt kroonilt 299-le. Kulude ja töövõimetuslehtede vähenemine toimus põhiliselt 1. juulist jõustunud seadusemuudatuse tõttu.
  • Soodusravimite kompenseerimiseks kulus 1,4 miljardit krooni, kasv võrreldes 2008. aastaga oli 8%. Kokku hüvitas haigekassa 2009. aastal 6,4 miljonit soodusretsepti. Keskmiselt maksis haigekassa möödunud aastal ühe retsepti eest 215 krooni.

2009. aasta tulem oli –636 miljonit krooni, mis kaeti jaotamata tulemist (577 miljonit) ja riskireservist (59 miljonit). 2009. aasta lõpu seisuga oli  haigekassa reservides 3,5 miljardit krooni.

Huvilised saavad haigekassa majandusaasta aruandega tutvuda haigekassa kodulehel.

Parimate soovidega

Evelin Koppel
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
+ 372 6 208 439; 534 789 49
evelin.koppel [at] haigekassa.ee