Pressiteade: Nõukogu kinnitas haigekassa 2010. aasta majandusaasta aruande

Nõukogu kinnitas haigekassa 2010. aasta majandusaasta aruande

Tänasel nõukogu koosolekul kinnitati ühehäälselt haigekassa majandusaasta aruanne. Haigekassa tulud 2010. aastal olid ligikaudu 10,87 miljardit krooni, kulud aga 10,96 miljardit krooni. Reserve võeti kasutusele ligikaudu 91,17 miljonit krooni. Lisaks otsustas nõukogu müüa Viimsi Haigla AS aktsiad AS-le Fertilitas hinnaga 111 861 eurot.   2010. aastal olid haigekassa tulud 10,87 miljardit krooni, laekus 97% planeeritust. Haigekassa kulud olid möödunud aastal kokku 10,96 miljardit krooni, vähenedes võrreldes 2009. aastaga 9% võrra.    Ravikindlustatute arv aasta lõpus oli 1 256 240, millest töötavad kindlustatud  moodustasid 45%, kindlustatutega võrdsustatud isikud 49% ja riigi poolt  kindlustatud 6%.   Perearstile pöördus mullu 957 090 inimest. Perearsti vastuvõtte oli kokku 4 988 448 ja üldarstiabi rahastamiseks kulus möödunud aastal 1,01 miljardit krooni.   Eriarstiabi teenuseid kasutas 797 048 kindlustatut ja selle rahastamiseks kulus kokku 6,22 miljardit krooni. Võrreldes 2009. aastaga vähenes eriarstiabi eelarve 2%, samas ambulatoorsete ravijuhtude arv kasvas 3% ja päevaravi juhtude arv 5% võrra. Statsionaarsete ravijuhtude arvu suudeti hoida 2009. aastaga samal tasemel. Ambulatoorse ravijuhu keskmine maksumus haigekassale oli keskmiselt 666 krooni ja haiglaravi ravijuht 15 361 krooni. Päevaravi juhu keskmine maksumus oli 66 321 krooni.   Apteekidest väljastati  kokku ligikaudu 6,7 miljonit soodusretsepti, mille hüvitamiseks kulus haigekassal kokku 1,42 miljardit krooni.  Soodusretsepti keskmine maksumus haigekassale vähenes 3 krooni, jäädes 212 krooni tasemele. Esmakordselt vähenes ka kindlustatu omaosalus, olles mullu 5 krooni võrra madalam kui 2009. aastal. Kasvas inimeste hulk, kes kasutasid ravimeid krooniliste ja raskekujuliste haiguste raviks, samuti suurenes ühe inimese kohta aasta jooksul väljaostetud soodusretseptide arv.   Ajutise töövõimetuse hüvitistele kulus haigekassal 1,27 miljardit krooni  Kõikide haiguslehtede arv vähenes 27%, kokku hüvitas haigekassa eelmisel aastal 5,5 miljonit töövõimetuspäeva. Lehe keskmine pikkus oli 14,6 päeva. Haigekassa poolt ühe päeva kohta hüvitatav summa oli mullu keskmiselt 234 krooni.   Reserve võeti kasutusele 91,17 miljonit krooni, 2010. aasta lõpus oli haigekassal reserve veel 3,4 miljardit krooni.   Huvilised saavad haigekassa majandusaasta aruandega tutvuda haigekassa kodulehel.   Haigekassa nõukogule tegi tänasel koosolekule ettekande Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa Regionaalbüroo tervisesüsteemi rahastamise vanemspetsialist Tamaš Evetovitš, kes tutvustas erinevate riikide praktikat tervishoiusektori rahastamisel majanduskriisi tingimustes. Sel nädalal toimub Eestis rahvusvaheline koolitus teemal „Tervishoiu finantseerimine pärast finantskriisi“, kus osalevad Eesti, Läti, Leedu ja Poola spetsialistid.   Lugupidamisega   Evelin Koppel Eesti Haigekassa Avalike suhete juht + 372 6 208 439; 534 789 49 evelin.koppel [at] haigekassa.ee