Pressiteade: Kolm neljandikku Eesti elanikest on rahul arstiabi kvaliteediga

Täna tutvustati sotsiaalministeeriumi ja haigekassa tellitud uuringut „Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2010”. Uuringu tulemused näitavad, et kaks kolmandikku (63%) elanikest peavad tervishoiu korraldust Eestis heaks, arstiabi kättesaadavusega on rahul üle poole (55%) elanikest. Pea kolmveerand (74%) hindab arstiabi kvaliteeti pigem heaks.

Võrreldes eelmise aastaga on hinnangud tervishoiukorraldusele, arstiabi kättesaadavusele ja kvaliteedile püsinud samal tasemel või pisut tõusnud. Viimase aasta jooksul on vähenenud arsti külastanud inimeste arv, samas on vastajate hinnangul mõnevõrra pikenenud pere- ja eriarsti juurde pääsemise aeg.

Peaaegu pooltel vastajatel (45%) on olnud kokkupuuteid digiretseptiga, 92% digiretseptiga kokkupuutunutest jäi viimasel ravimi väljaostmisel sellega rahule.

Sotsiaalminister Hanno Pevkur rõhutas, et ligi 40% elanikest on vaatamata halvenenud majandusolukorrale oma eluviise tervislikumaks muutnud. „See on küll mõne protsendipunkti võrra madalam kui eelmisel aastal, aga siiski näitab, et inimesed jätkuvalt teadvustavad üha rohkem tervise olulisust ja meie pikaajaline töö tervise edendamisel kannab vilja. Samuti on kasvanud eeldatav eluiga, kuid halbade eluviiside mõjul tekkiv koormus tervishoiusüsteemile on jätkuvalt suur ja eluviisidega tegelemine seetõttu oluline“, ütles Pevkur.

Samuti on sotsiaalminister rahul, et elanike rahulolu püsib. „Rõõmustab, et elanike rahulolu arstiabi kättesaadavuse ja kvaliteediga püsib ning inimeste rahulolu erinevate arstidega on kõrge. See on tunnustus meie arstide tööle ja näitab, et Haigekassa nõukogu panustamine ravijuhtude arvu kasvu oli õige. Siiski on murettekitavalt kasvanud inimeste arv, kes kurdavad arstide hoolimatu suhtumise üle“, lisas Pevkur. „Samuti on väga positiivne, et nii paljud elanikud on kokku puutunud digiretseptiga, digiretsepti kasutusaktiivsus kasvab ja et valdav enamus digiretsepti kasutanutest jäi sellega ka rahule,“ märkis sotsiaalminister.

Eesti Haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilovi sõnul on keerukates majandusoludes arstiabi kättesaadavuse hoidmine olnud tõsiseks väljakutseks. „Samas ei ole rahulolu arstiabi kättesaadavusega vähenenud, vaid möödunud aastaga samal tasemel ja see on hea näitaja. Haiglate Liiduga saavutatud kokkulepe, et järgmisel aastal ei ületa ravijärjekorrad ambulatoorses arstiabis 6 nädalat lühendab loodetavasti ravijärjekordi“, ütles Danilov.

Lisaks rõhutas Danilov, et 81% elanikest peab oluliseks võimalust ise valida endale apteegist sobiva hinnaga ravimit, samas sai seda võimalust kasutada 27% vastajaist. „Kindlasti jätkame nii elanike, arstide kui apteekrite teavitamist võimalusest valida enda jaoks apteegist sobiva hinnaga ravim“, kinnitas Danilov.

Sotsiaalministeeriumi ja haigekassa tellitud iga-aastase uuringu eesmärk on saada ülevaadet elanike hinnangutest oma tervisele, Eestis pakutavale arstiabile ning rahulolust tervishoiukorralduse, tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteediga.

Uuringu raporti leiate sotsiaalministeeriumi kodulehelt http://www.sm.ee/meie/uuringud-ja-analuusid/tervisevaldkond.html või haigekassa kodulehelt http://www.haigekassa.ee/haigekassa/uuringud.  


Helena Nõmmik
Pressiesindaja
Sotsiaalministeerium
helena.nommik [at] sm.ee
+ 372 6269 321
+372 53 304 974


Evelin Koppel
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
+ 372 6 208 439;
+ 372 534 789 49
evelin.koppel [at] haigekassa.ee