Pressiteade: Haigekassa nõukogu seadis tingimused tervishoiutöötajate palgatõusuks

Haigekassa nõukogu kuulas ära haiglate liidu ülevaate läbirääkimiste seisust arstide liidu ning tervishoiutöötajate kutseliiduga ning seadis omapoolsed tingimused tervishoiutöötajate soovide arvestamiseks.

Haigekassa nõukogu esimehe, sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul oli haigekassa nõukogu liikmete suhtumine tervishoiutöötajate nõutavasse palgasoovi väga erinev. "Pärast tuliseid vaidlusi jõudsime ettepanekuteni, mis nõukogu hinnangul on väga väärikad, väärtustavad kõiki tervishoiutöötajaid ja võimaldavad hooldajatele ning õdedele suuremat palgatõusu. Küll oli selge arusaamine, et väljapakutud lahendus saab jõustuda vaid töörahu taastumisel ja streigi lõpetamisel".

Haigekassa nõukogu andis haiglate liidule volitused teha läbirääkimistel pakkumine, mille kohaselt:

1.  tervishoiutöötajatele tagatakse palgatõus, mille kohaselt hooldajate palk tõuseb vähemalt 23,2 protsenti, õdede palk vähemalt 17,5 protsenti ja arstide palk vähemalt 11,7 protsenti;

2. palgatõus jagatakse kahele aastale, mis võimaldab järgmisel aastal tõsta hooldajate palka vähemalt 13,7 protsenti, õdede palka vähemalt 9,7 protsenti ning arstide palka vähemalt 6,1 protsenti;

3. ambulatoorse eriarstiabi esmane visiit pikeneb 5 minuti võrra, mis võimaldab arstil patsiendiga põhjalikumalt tegeleda ja seeläbi tõsta arstiabi kvaliteeti;

4. pakkumine kehtib töörahu taastumisel.

Lisaks tuletas nõukogu haiglate liidule meelde, et patsientide huvides tuleb ärajäänud visiitide osas haiglatel endil patsientidega ühendust võtta ja uus vastuvõtu aeg pakkuda.

Haiglate ja tervishoiutöötajate kokkuleppe saavutamisel ning streigi lõpetamisel lisab haigekassa juhatus need sisendid ka järgmise aasta eelarvesse, mida nõukogu koguneb arutama 19. oktoobril oma korralisel istungil.