Pressiteade: Haigekassa nõukogu kinnitas 2013. aasta eelarve

Täna kinnitas nõukogu haigekassa 2013. aasta eelarve ja arengukava aastateks 2013-2016. Koos eelarvega kinnitas nõukogu ka uue tervishoiuteenuste loetelu.Järgmise aasta eelarve prioriteediks ontervishoiutöötajate palgatõus. Peamiseks uuenduseks perearstiabis on teise pereõe rahastamine ja e-konsultatsiooni teenus, eriarstiabis vastuvõtuaja pikenemine. Avarduvad ravivõimalused ortopeedias, kiiritusravis ning taastusravis, paraneb hooldusravi kättesaadavus, lühenevad mitmete operatsioonide ravijärjekorrad. Ühtlasi kinnitas nõukogu haigekassa uueks juhatuse liikmeks Kuldar Kuremaa.

Haigekassa järgmise aasta eelarve maht on võrreldes 2012. aastaga 7% suurem. 2013. aasta eelarve tuludeks on planeeritud 832 ning kulude suuruseks 841 miljonit eurot. Jaotamata tulemit plaanitakse kulude katteks kasutusele võtta 9 miljoni euro ulatuses.

Ravikindlustuse eelarvest kulub ligi 605 miljonit eurot tervishoiuteenustele. Keskmisest enam kasvab üldarstiabi ja hooldusravi rahastamine. Üldarstiabi osutamiseks on planeeritud üle 77 miljoni euro, eriarstiabiks ligi 479 miljonit eurot ning hooldusraviks 21 miljonit eurot. Ravimite hüvitamiseks on haigekassa planeerinud ligi 109,  ajutise töövõimetuse hüvitiste maksmiseks üle 90 miljoni euro.

Sotsiaalminister Taavi Rõivase sõnul võimaldab eelarve kasv pakkuda Eesti patsientidele jätkuvalt parimat arstiabi. “Tervishoiutöötajate palgatõus, teise pereõe lisandumine ning pikem eriarsti vastuvõtuaeg aitavad kaasa sellele, et arstiabi oleks patsiendile kättesaadavam,“ ütles minister. „Pean väga oluliseks ka seda, et sel aastal kasvab märgatavalt hooldusravi rahastus,“ lisas Rõivas.

Koos eelarvega kinnitas nõukogu ka alates 1. märtsist tervishoiuteenuste loetelu.

„Loetellu lisandub sel aastal mitmeid kaasaegse ravi kättesaadavust parandavaid uusi teenuseid. Näiteks onkoloogia valdkonnas paranevad nii diagnostika- kui ravivõimalused, taastusravis lisanduvad grupiteraapiad. Positiivne on ka see, et meil on võimalik suurendada endoproteesimiste arvu ja lühendada ravijärjekordi. Kindlasti ei saa jätta nimetamata, et jätkuvalt tugevdame perearstisüsteemi. Teise pereõe tasustamise ja e-konsultatsiooni lisandumine parandavad meie kindlustatute võimalusi saada asjatundlikku perearstiabi,“  ütles haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross.

Nõukogu kinnitas ka haigekassa arengukava, järgmise 4 aasta peamised ülesanded on:

-          tagada teenuste, ravimite, meditsiiniseadmete ja hüvitiste  kättesaadavus kasutades ravikindlustuse eelarvet otstarbekalt

-            toetada kvaliteeti tervishoiusüsteemis

-           kujundada inimeste teadlikkust ja suunata tervisekäitumist

-           arendada organisatsiooni.


Uueks juhatuse liikmeks nimetatud Kuldar Kuremaa hakkab haigekassas tegelema finants – ja IT- valdkondadega. Kuremaa on tervishoiusektoriga kokku puutunud ka varasemalt,  töötades finantsjuhina Tervise Arengu Instituudis ja Ida – Tallinna Keskhaiglas. Ametisse asub Kuremaa 21. jaanuaril.

Evelin Koppel
Avalike suhete juht
+ 372 6 208 439; 53 478 949
evelin.koppel [at] haigekassa.ee