Pressiteade: Haigekassa kulud tõusuteel

Ravikindlustuse eelarvesse laekus 9 kuuga kokku 578,6 miljonit eurot, samal ajal kulus 571,1 miljonit eurot. Ravikindlustuse kulud on mullusega võrreldes 8% tõusnud.

Ravikindlustusega kaetud inimesi oli 9 kuu lõpus üle 1,24 mln, kindlustatute arv on võrreldes 2011. aasta lõpu seisuga vähenenud rohkem kui 5 tuhande inimese võrra. See tuleneb eelkõige inimeste lahkumisest välismaale.

Kindlustatutest moodustasid töötajad 47%. Tööhõive paranemise tõttu on 9 kuuga juurde tulnud üle 17 000 töötava kindlustatu, kuid endiselt on neid vähem kui mittetöötavaid kindlustatuid (pensionärid lapsed, õpilased ja üliõpilased, rasedad, töötud, ajateenijad jms).

Perearstiabisse suunas Haigekassa 9 kuuga 53 miljonit eurot ehk eelmise aastaga võrreldes 5% rohkem. Sellest moodustas pearaha 64%, uuringufond 20% ja baasraha 13%. Võrreldes aastataguse ajaga kulus perearstiabile 5% rohkem raha. Käesoleva aasta alguses suurendati uuringufondide mahtusid, samas jäi uuringufond 9 kuuga alatäidetuks.

Eriarstiabi  maht on mullusega võrreldes kasvanud üle 8% ja moodustas oli 9 kuu jooksul 328 mln eurot. Kokku toimus 9 kuuga ligi 2,8 mln eriarsti ambulatoorset vastuvõttu. Arstil käis samal perioodil ligi 700 000 inimest. Haiglaravil viibis ligi 120 000 inimest. Vastuvõttude arv on kasvanud, samas on vähenenud eriarstiabi kasutavate inimeste arv. See tähendab seda, et ühe patsiendi kohta tehakse rohkem vastuvõte. 

Oluliselt kasvas ka kasvanud hooldusravi maht. Kokku kulus hooldusravile 12,5 mln eurot, mis on 18% rohkem kui mullu. 9 kuuga osutati üle 35 000 hooldusravi juhu, millest statsionaarseid oli ligi 12 000 ja ambulatoorseid 23 000.

Haigekassa kompenseeris 9 kuuga soodusravimeid 72,8 miljoni euro ulatuses, mis on 8% enam kui mullu. Kokku kompenseeriti üle viie ja poole miljoni soodusretsepti. Keskmiselt maksis haigekassa ühe soodusravimi eest 13,2 eurot, millele patsient tasus omast taskust juurde 6,65 eurot. Patsiendi omaosalus ravimite ostmisel on jätkuvas languses.

Ajutise töövõimetuse hüvitistele kulus ligi 65 mln eurot. Kasvanud on nii lehtede arv kui makstavate summade suurus. Kokku väljastati 9 kuuga ligi 293 000 ajutise töövõimetuse lehte, millest valdava enamuse moodustasid haiguslehed. Kõige rohkem haiguslehti väljastati märtsis. Keskmiselt viibisid inimesed haiguslehel 18,3 päeva.

Oluliselt on kasvanud inimeste arv, kes kasutasid 9 kuuga hambaproteesi- ja hambaravihüvitisi. Hüvitisi kasutas kokku ligi 100 000 inimest. Kokku maksis haigekassa hambaravihüvitisi üle 6 miljoni euro.

Plaaniliselt välisravi taotles 131 inimest, kellest  saadeti  välisravile 120. Raviarveid laekus 100 inimese kohta ning kokku tasus haigekassa plaanilise välisravi eest  390  000  eurot. Keskmiselt maksti ühe välisravi juhu eest  3900 eurot.

Parimate soovidega

Evelin Koppel
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
+ 372 6 208 439; 534 789 49
evelin.koppel [at] haigekassa.ee