Pressiteade: Haigekassa hakkab vastutama retseptikeskuse eest

Alates tänasest on retseptikeskuse vastutav töötleja Haigekassa. Vastutava töötleja ülesanne on digiretsepti süsteemi haldamine ja selle töös hoidmine.

  Sotsiaalminister Taavi Rõivase sõnul on Haigekassal, kes on praegu volitatud töötleja rollis, asjakohane suutlikkus olemas. „Digiretsept on maailma tasemel tehnoloogiline innovatsioon, mis tõstis oluliselt retseptiravimite väljakirjutamise ja ostmise süsteemi kasutusmugavust. Retseptikeskus hakkas tööle 2010. aastal ja kaks aastat hiljem oli digitaalselt koostatud retsepte juba 96% kõigist retseptidest,“ ütles minister.   Tänu tõhusamale järelvalvemehhanismile õnnestus digiretseptil tõsta oluliselt toimeainepõhiste retseptide osakaalu. Kui 2011. aastal ja varem oli see umbes 50%, siis alates 2012. aastast ulatub see üle 75%. „Sellega on Eesti astunud suure sammu kaasaegsema ravimi väljakirjutamise praktika suunas. Samuti on toimeainepõhine retsept eelduseks, et patsient saab endale ise valida apteegist soodsama ravimi. Seega on digiretsept olnud abiks ka omaosaluse vähendamisel retseptiravimite ostmisel,“ lisas Rõivas.   Haigekassa juhatuse esimees Tanel Rossi sõnul on digiretsept Haigekassa üks olulisemaid IT-projekte. „Digiretsepti Haigekassa taristule toomiseks oleme ettevalmistusi teinud viimase kahe aasta vältel. Ületoomise eesmärk on pakkuda nii patsientidele, arstidele kui apteekritele töökindlamat teenust. Pikemas perspektiivis vähendab muudatus ka süsteemi halduskulusid,“ selgitas Ross.   Haigekassa sõnul võimaldavad digiretsepti süsteemist saadavad andmed planeerida efektiivselt järelevalvet ravimi väljakirjutajate ja väljastajate üle. Tänu digiretseptile on võimalik tõsta ka patsientidele antava ravi kvaliteeti, kuna arsti töölaual on nüüdsest ülevaade patsiendile väljakirjutatud ravimitest. Seeläbi on võimalik hinnata, kuidas patsiendid järgivad arsti antud ravisoovitusi, kas on ohtu ravimite koostoimete tekkeks või esineb ravimite väärtarvitamist.   Digiretsepti projekti eesmärk oli luua elektrooniline andmevahetussüsteem, mis asendaks tavaolukorras täielikult olemasoleva ravimi paberretseptil väljakirjutamise ja väljastamise. Esimene idee digiretsepti süsteemi loomiseks tekkis aastal 2003. Tõsisem töö juurutamisega algas aastal 2007 ning digiretsepti teenus avati kasutajatele 2010. aasta jaanuaris.   2010. aastal oli digiretseptide osakaal kõigist retseptidest 73% (5 576 161 digitaalselt koostatud retsepti), 2011. aastal oli see 90% (8 842 568 digitaalselt koostatud retsepti) ja 2012.aastal oli digitaalselt koostatud retsepte 96%.   Projekti eesmärki mõõdeti ka patsientide rahulolu osakaaluga. 2010. aasta lõpuks saavutati rahulolu 92% ja 2012. aastal 97%. Haigekassa pälvis digiretsepti loomise ja rakendamise eest 2011. aastal Soome kvaliteediinnovatsiooni auhinna.   Vabariigi Valitsus kiitis 21. märtsil heaks määruse muutmise eelnõu, mille kohaselt täidab alates 1. aprillist retseptikeskuse vastutava töötleja ülesandeid Eesti Haigekassa. Seni täitis vastutava töötleja ülesandeid Sotsiaalministeerium, Haigekassa täitis retseptikeskuse volitatud töötleja rolli.     Armo Vask Sotsiaalministeerium pressiesindaja armo.vask [at] sm.ee  Tel: 6269  304 Mob: 56 815 708