Pressiteade: Haigekassa esitas nõukogule kinnitamiseks nelja aasta kulude ja nende katteallikate planeerimise põhimõtted

Haigekassa nõukogu otsustas tänasel koosolekul haigekassa nelja aasta kulude ja nende katteallikate planeerimise põhimõtete kinnitamise edasi lükata. Nõukogu otsuse kohaselt esitab Haigekassa juhatus nõukogule lisaks täna esitatud stsenaariumile veel erinevaid alternatiive. Uusi stsenaariume koguneb nõukogu arutama 17. septembril.

Nõukogu kinnitas ka haigekassa 2010.aasta majandusaasta aastaaruande auditeerimiseks ja tehingute seaduslikkuse kontrollimiseks uue audiitori. Uus audiitor kinnitati, kuna sel aastal lõppes haigekassal endine audiitorteenuse osutamise leping. Uue audiitori leidmiseks korraldati hange, mille võitjaks osutus Deloitte Audit Eesti AS.


Lugupidamisega
Evelin Koppel
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
+ 372 6 208 439; 534 789 49
evelin.koppel [at] haigekassa.ee