Pressiteade: Enne riskivat käitumist mõtle!

Sel nädalal alustas haigekassa kampaaniat „Mõtlematu tegu võib muuta sinu elu. Jäädavalt. Mis on Sinu elu valem?“, mis keskendub vigastuste ja mürgistuste ärahoidmisele. Teabekampaania eesmärk on panna eeskätt noori enam hoolima enda ja oma sõprade elust ja tervisest, analüüsida mõtlematu käitumisega kaasnevaid terviseriske ning juhtida vigastuste valdkonna problemaatikale tähelepanu.

2009. aastal suri vigastuste ja mürgituste tagajärjel Eestis kokku 1278 inimest. Neist rohkem kui sada olid 15-24 aastased noored, enamuses noormehed. Vigastused ja mürgistused moodustavadligi 2/3 kõigist noorte surmapõhjustest.

Mullu vajas vigastuste ja mürgistuste tõttu ravi üle 150 000 inimese, nende raviks kulus üle 400 miljoni krooni. Kõige enam ravivajajaid on just 15-24 aastaste vanuserühmas - 2009. aastal ligi 20 000 noormeest ja 10 000 neidu. Poole ravi vajavate noorte vigastustest moodustavad kukkumised. Iga kuu vajab kukkumise tõttu ravi üle 1000 15-24 aastase noore. Raskematel juhtudel võib ravikuur kesta mitu nädalat või kuud ning ravi hind ulatuda 200 kuni 300 tuhande kroonini.

„Vigastused tekivad tavaliselt teatud olukorra ja tingimuste koostoimel“, ütles kampaania koordinaator, haigekassa tervishoiu peaspetsialist Sirje Vaask. „Noored hindavad oma iseseisvust ja sõpruskonda kõrgelt, samas ei ole nende otsused alati piisavalt kaalutletud. Mõtlematult ületatakse kiirust, hüpatakse tundmatus kohas pea ees vette, ronitakse ohtlikesse kohtadesse, tehakse kaaslastega ohtlikke nalju“, rääkis Vaask. „Riskivat käitumist võib põhjustada seltskonna tunnustus sellisele käitumisele. Kui juuakse veel ka alkoholi, väheneb reaalsustaju ja tegevuse ohtlikkust ei hinnata adekvaatselt. Kui olukord tundub olevat ohtlik ja kontrolli alt väljas, peab leidma endas jõudu otsustavalt sekkuda – öelda „ei“ ja keelata sõpru eluga riskimast“, toonitas Vaask.

Vigastuste ennetamiseks on oluline nii turvaline keskkond kui ümbritseva paikkonna ja suhtlusringkonna üldine suundumus tervist toetada. Juba mitmendat aastat tegutsevad kõigis Eesti maakondades haigekassa toel vabaaja vigastuste ennetamise projektid, kus viiakse ellu “Turvalise kodukandi” põhimõtetel vajalikke tegevusi kohalikul tasandil. Alates käesolevast õppeaastast õpetavad praktilist esmaabi koolides ka kooliõed.

Noorte vigastuste ennetamise kampaaniat korraldab haigekassa „Rahvastiku tervise arengukava 2010-2020“ elluviimise osana.

Evelin Koppel
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
Tel. 6 208 439; 534 789 49;
evelin.koppel [at] haigekassa.ee    

Sirje Vaask
Tervishoiuteenuste osakond
tel. 6208455
sirje.vaask [at] haigekassa.ee