Pressiteade: Arutatakse võimalusi Eesti tervisesüsteemi jätkusuutlikuks rahastamiseks

Eesti Haigekassa
Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium
WHO Euroopa Regionaalbüroo
 
PRESSITEADE
5.märts 2010
 
Täna, 5.märtsil 2010.a., kogunevad tervisevaldkonna eksperdid Tallinnas toimuvale konverentsile arutama Eesti tervisesüsteemi rahastamise tulevikulahedusi. Konverentsil esitletakse aruannet “Võimalused Eesti tervisesüsteemi rahastamise jätkusuutlikkuse tagamiseks”. Pöördumisega esinevad WHO Euroopa Regionaaldirektor Zsuzsanna Jakab ja Eesti sotsiaalminister Hanno Pevkur. Tervisesüsteemi rahastamise jätkusuutlikkus on alati olnud tervisepoliitika keskmes, kuid finantskriis on tõstnud selle esmatähtsaks poliitiliseks küsimuseks kogu maailmas.
 
Aruanne valmis Sotsiaalministeeriumi tellimusel koostöös Eesti Haigekassa ja WHO Euroopa Regionaalbürooga aastapikkuse töö tulemusena koondades Eesti huvigruppide arvamused, hinnangud ning seisukohad, tervishoiu rahastamise viimased andmed ja makroökonoomilise taustsüsteemi, tulude ja kulude projektsiooni alates tänasest kuni aastani 2030 ning ekspertanalüüsi.
 
Aruanne sisaldab tervisesektori rahastamispoliitika tugevdamiseks järgnevaid soovitusi:

  • laiendada avaliku sektori tulubaasi muude kui tööhõivel põhinevate maksude kaudu;
  • tagada  inimeste parem finantskaitse ohjates patsiendi omaosalust tervishoiu teenuste eest tasumisel;
  • tõhustada eelarvevahendite jaotamist ja strateegilist ostmist, et tagada raha otstarbekas kasutamine;
  • säilitada tervisesüsteemi läbipaistev ja tugev juhtimine. 

WHO regionaaldirektor Zsuzsanna Jakab lausub: ”Aruanne, mida täna Eestis esitletakse, on hea  eeskuju ettevaatavast mõtlemisest ning sellest, kuidas on võimalik liikuda väärtustelt tegudele. Koostöös sotsiaalministeeriumi ja haigekassaga analüüsisime praegust tervisesüsteemi rahastamise korraldust ning koostasime prognoosid, mida arvestades pakume välja soovitused  poliitikutele ja otsustajatele, kuidas tervisevaldkonna rahastamissüsteem vastaks paremini tuleviku väljakutsetele“.
 
WHO esindaja Eestis Jarno Habicht lisab: “Koostöö Eestiga niivõrd olulisel teemal on meie jaoks tähtis ettevõtmine. Aruandes pakutakse välja mitmeid lahendusi tulevikuks ning loodame, et need saavad olema aluseks aruteludele ja otsustele, kuidas muuta tervisesüsteemi veelgi paremini toimivaks. Tervishoiu kulude kasvu juhtimiseks tuleb enam investeerida rahva tervisesse ja tervislikku vananemisesse, arendada edasi tasuta ja inimeste vajadustele vastavat esmatasandi arstiabi ning leida üksmeel haiglate infrastruktuuri küsimustes.”
 
Aruande juhtiv autor Sarah Thomson ütleb: ”Äärmiselt oluline on säilitada tänase tervisesüsteemi rahastamise korralduse põhielemendid, laiendades samal ajal läbipaistva ja stabiilse skeemi alusel avaliku sektori tulubaasi. Võrdluses teistega toimib Eesti tervisesüsteem hästi, kuid tulevikuprojektsioonid ja meie analüüs näitavad selgelt, et tervisesüsteemi hea toimivuse tagamiseks tuleb poliitilisi otsusteid teha täna, mitte homme.”
 
Eesti Haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov ütleb: ”Aruanne kinnitab, et meie tervisesüsteemi rahastamise korraldus toimib võrreldes teiste sarnaste riikidega suhteliselt hästi. Tervisesüsteemid  on pidevas arengus, nad ei saa kunagi lõplikult valmis. Nii on ka Eesti tervisesüsteemil veel paranemisruumi. Seoses elanikkonna vananemisega, mis tähendab suurenevat nõudlust terviseteenuste, kaasaegsete ravimite ja tehnoloogia järele, tuleb lähitulevikus leida täiendavaid tuluallikaid.“
 
Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul vajab tervisesüsteem üha täiustuvate tehnoloogiate ja paremate ravimite rahastamiseks täiendavaid ressursse: “Meditsiini võimalused pakkuda parimat ravi täiustuvad iga päevaga. Ajal, mil elanikkond vananeb ning sotsiaalmaksu laekumine väheneb, tuleb tagada tervisesüsteemi jätkusuutlikkus ning jätkata ümberstruktureerimistega ja otsida täiendavaid tuluallikaid,” ütles. “Haiglate arengukava on hetkel läbivaatamisel ning samuti tegeleme aktiivselt e-tervise süsteemi arendamisega, mis aitab piiratud ressursse efektiivsemalt kasutada. Täna avaldatud aruanne toetab juba algatatud tegevusi ning teeb ettepanekuid tervisesüsteemi jätkuvaks täiendamiseks,” lisas Pevkur.
 
Pärastlõunal pannakse ingliskeelne analüüs tervikuna ning selle kokkuvõte üles haigekassa kodulehele. Õhtuks lisanduvad ka konverentsi ettekannete slaidid.
 
Lisainformatsiooni saamiseks võtke palun ühendust allpool toodud kontaktandmetel:
 
    
Evelin Koppel
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
Lembitu 10, 10114 Tallinn, Eesti
Tel: +372 620 8439; 53 478 949
E-post: evelin.koppel [at] haigekassa.ee
 
Jarno Habicht
WHO esindaja Eestis
WHO esindus Eestis
Gonsiori 29, 10147 Tallinn, Eesti
Tel: +372 6269 350
E-post: whoest [at] euro.who.int

Natalja Kitam
Avalike suhete osakonna juht
Sotsiaalministeerium
Gonsiori 29, 15027 Tallinn, Eesti
Tel.: +372 6269 102;53  420 684
E-post: natalja.kitam [at] sm.ee