Poola haigekassade juhid tutvuvad Eesti ravikindlustusega

Eesti Haigekassa 2002. aasta tervist edendavate projektide konkursile laekus 15. oktoobriks 306 nõuetekohast taotlust. Prioriteetsetel teemadel (südame-veresoonkonna haigused, kodu- ja vaba  aja vigastused ja mürgistused, pahaloomuliste kasvajate, vaimse tervise probleemide ja nakkushaiguste, s. h. sugulisel teel levivate haiguste ennetamine) esitati 182 projektitaotlust. 45 neist on suunatud südame-veresoonkonna haiguste, 58 vaimse tervise probleemide ja 28 traumade ennetamisele.
Üleriigilise ulatusega projektitaotlusi oli 90, mitut maakonda hõlmavaid 8 ning ülejäänud projektide tegevus oli planeeritud ühe maakonna piires.
Kõige rohkem projektitaotlusi esitati Tartust ja Tartu maakonnast (36), Tallinnast ja Harjumaalt (35) ning Ida-Virumaalt (18).
Kokku taotletakse 2002.aastaks tervise edendamise tegevusteks üle 58 miljoni krooni.
2002. aastal on ravikindlustatute tervise edendamiseks planeeritud kasutada kuni 13,5 miljonit krooni.
Eesti Haigekassa kuueliikmeline tervise edendamise komisjon teeb projektikonkursi otsused 30. novembriks. Teavet projektikonkursi tulemuste kohta saab alates 5. detsembrist ka Eesti Haigekassa koduleheküljelt www.haigekassa.ee.
Eesti Haigekassa kuulutas tervist edendavate projektide konkursi välja 31. augustil. Prioriteetsete teemade määramise aluseks oli Eesti peamiste rahvatervise probleemide ja neid mõjutavate tegurite ning ka haigekassa vastavate ravikulude analüüs.