Pevkur: Eriarsti visiitide arvu suurenemine ja ravimite omaosaluse vähenemine on positiivne

Haigekassa nõukogu kuulas täna haigekassa I poolaasta aruande kokkuvõtet, mille järgi on eelmise aasta sama ajaga suurenenud eelkõige eriarstide juurde tehtud visiitide arv ja vähenenud ravimite omaosalus.

Haigekassa nõukogu esimehe, sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul näitab eriarstide vastuvõttude arv seda, et ravijärjekorrad on hakanud vähenema ja ravi saanud inimeste arv on võrreldes möödunud aasta I poolaastaga tõusnud. „Eriarsti juurde tehtud visiitide arv on suurenenud enam kui 115 000 võrra ning eriarstiabi teenuseid kasutanud isikute arv kasvas 3 protsenti. Kokku tehti I poolaastal ligi 1,9 miljonit ambulatoorset ja päevaravi vastuvõttu, mis annab märku ka vähenema hakanud ravijärjekordadest,“ täiendas Pevkur.

Jätkuvalt väheneb ka patsientide omaosalus ravimitele. Kui 2010. aasta I poolaastal tuli soodusravimi ostmisel tasuda retsepti eest keskmiselt 8 eurot, siis 2011. aasta I poolaasta lõpus 7 eurot. Samas kasutas soodusravimeid 36 000 inimest rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. „Retseptide arvu suurenemine ja sealjuures ravimite kompenseerimise kogukulu vähenemine näitavad selgelt nii digiretsepti, madalamate hinnakokkulepete kui teavituskampaaniate mõju, mis omakorda on suurendanud inimeste teadlikkust ja vähendanud inimeste kulutusi ravimitele,“ märkis sotsiaalminister.

Kasvanud on hüvitised seoses Eesti kindlustatutele vajamineva arstiabi kulude katmisega teistes Euroopa Liidu riikides. Selleks planeeriti eelarves 1,3 miljonit eurot, kuid tegelik kulu oli 2,4 miljonit eurot. Lisaks on suurenenud välisriiki plaanilisele ravile suunamine. 2011. aasta I poolaastal oli neid ravijuhte 109, mis on 33 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

Järgmisel nõukogu koosolekul 19. oktoobril toimub haigekassa 2012. aasta eelarve I lugemine.

Tänasel koosolekul määras haigekassa nõukogu haigekassa audiitorteenuse osutajaks KPMG Baltics OÜ. Audiitorteenuse osutajale makstav tasu on 18 600 eurot. Nõukogu otsustas ka muuta haigekassa auditi komitee koosseisu. Komitee koosseisust arvati välja Jaak Aab ning komitee liikmeks kinnitati Viktor Vassiljev.

Lugupidamisega

Agnes Männiste
Eesti Haigekassa
Kommunikatsioonispetsialist
Tel 620 8419