Perearstil pole õigust eelneva tervisekontrolli eest eraldi raha nõuda

12.august 2002

Haigekassa juhib tähelepanu, et perearstil ei ole õigust lisaks tavapärasele visiiditasule eelneva tervisekontrolli eest raha küsida.

Paljud noored asuvad praegu, sügise hakul, endale tööd otsima. Suur osa tegevusalasid  nõuab aga ka töölevõtule eelnevat tervisekontrolli.

Käesolevaga juhib Haigekassa tööle minevate kindlustatute tähelepanu asjaolule, et perearstil ei ole õigust kindlustatult lisaks tavapärasele visiiditasule eelneva tervisekontrolli eest raha nõuda.

Eesti Haigekassa tasub eelneva tervisekontrolli eest läbi esmatasandi arstiabi. Vastav kohustus on sätestatud sotsiaalministri poolt kehtestatud perearsti tööjuhendis ja haigekassa hinnakirjas.

Kindlustatud,  kellelt perearst nõuab töölevõtu-eelse tervisekontrolli eest tasu, võivad esitada kaebuse piirkondliku osakonna teenindusbüroole. Kaebusele tuleks lisada perearsti poolt välja antud tšeki koopia makstud summa kohta.

Töötajate perioodilise tervisekontrolli eest Haigekassa ei maksa, see kohustus on tööandjal.

Anne Osvet

Haigekassa avalike suhete juht

6208 439 ; 051 31924

Lisainfo Sirje Vaask

6208455; 05097444