Perearstid peavad täitma tööjuhendit ja haigekassaga sõlmitud lepingut

Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa hinnangul on perearstil kohustus tagada oma nimistu patsientidele teenuse kättesaadavus „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhendis“ ettenähtud ulatuses ja korras. Oleme seisukohal, et tervishoiutöötajate streik ei takista perearstidel sõlmitud lepingute täitmist, kuna patsiente vastu võtta, informeerida jms saab ka streigi ajal.

Tervishoiutöötajate streik võib perearsti tööd mõjutada üksnes selles osas, mis puudutab diagnostiliste tugiteenuste ostmist streigiga ühinenud eriarstiabi osutajalt. Perearstil on endiselt võimalik vajadusel suunata patsient eriarsti vastuvõtule, s.t väljastada patsiendile saatekirju.

Eesti Perearstide Seltsi 01.10.2012 pressiteates kõlanud väide, et haigekassa tasub perearstidele üksnes 4 ja pereõdedele 3 tunni vastuvõttude eest päevas, on eksitav. Perearstiabi rahastatakse suures osas pearahapõhiselt, mille arvestuse aluseks on eeldus, et minimaalse nimistu korral (1200 inimest) on perearsti tööaeg 7 ja pereõel 8 tundi päevas. Kuna täiendavalt makstakse perearstidele ka uuringute ja protseduuride eest, kaetakse 1 tunni ulatuses arsti tööaega läbi selle.

Pearahapõhine rahastamine tähendab ka seda, et mida rohkem on perearstil nimistus inimesi, seda suurem on talle makstav pearaha summa ning sealhulgas haigekassa poolt hüvitatavate töötundide hulk. Näiteks 2000 isikuga nimistu puhul on perearstil rahaliselt kaetud 11,7 töötundi päevas. Selline rahastamismudeli ülesehitus lähtub eeldusest, et nimistu suurenedes kasvab ka arsti ning õe töötundide ja vastuvõttude arv ning vajadusel on võimalik palgata lisatööjõudu.

Ühtlasi juhime tähelepanu, et streigiga ühinenud haiglates töötavad erakorralise meditsiini osakonnad, kus osutatakse vältimatut abi, tagades erakorralistele patsientidele ka kõik vajalikud uuringud. Plaanilist ambulatoorset arstiabi, sealhulgas diagnostilisi ja laboriuuringuid osutatakse kuni 18-aastastele lastele, onkoloogilist ravi ja hematoloogilist ravi saavatele patsientidele ning rasedatele.

Sotsiaalministeerium ja Eesti Haigekassa on seisukohal, et perearstidel ei ole alust tervishoiutöötajate streigi ajal töökorraldust muuta ning tuleb tagada patsientide vastuvõtt vähemalt 20 tundi nädalas, samas kättesaadavuse tagamiseks tuleb vajadusel vastuvõtutundide arvu suurendada.

Sellest tulenevalt ei ole perearstidel õigus eksitada patsiente vastuvõtuaegade ja perearsti praksise lahtiolekuaegade suhtes.

Lugupidamisega
Evelin Koppel
Avalike suhete juht
+ 372 620 8439; 53 478 949
evelin.koppel [at] haigekassa.ee