Perearsti tulemustasu saab ligi 39% taotlenutest

Tulemustasu taotlesid 2007. aastal 452 perearsti ehk enam kui pool Eesti 800 kinnitatud nimistuga töötavast perearstist. 2007. aasta tulemuste alusel saavad tulemustasu kõrgeima määraga ehk koefitsiendiga 1,0 kaheksakümmend kolm perearsti ja koefitsiendiga 0,8 üheksakümmend kaks perearsti ehk kokku ligi 39% tulemustasu taotlenud perearstidest.

Tulemustasu süsteemi rakendumise esimese ehk 2006. aasta tulemustega võrreldes on toimunud suur edasiminek - siis said koefitsiendiga 1,0 tulemustasu vaid üheksa ja koefitsiendiga 0,8 kakskümmend üks perearsti.

Tulemustasu makstakse arstile haiguste ennetamise ja krooniliste haiguste jälgimise ning ravitöö tulemuslikkuse eest. “Süsteem iseenesest ei pane arstile lisakohustusi, tulemustasu on preemia selle eest, et perearst on oma igapäevase töö käigus on saavutanud häid ja mõõdetavaid tulemusi,” selgitas Haigekassa tervishoiuteenuste spetsialist Janika Viilup.

Eesti Haigekassa ja Eesti Perearstide Seltsi koostöös rakendatud perearsti tulemustasu süsteemiga on käesoleval aastal liitunud 80% perearstidest. Eelmisel aastal oli liitunute protsent 56. „Rõõmustavalt suur tulemustasuga liitunute protsent näitab, et Eesti perearstid on asunud süstemaatiliselt tegelema selle valdkonnaga, mida haigekassa kui patsientide huvide esindaja nende poolt kõige enam ootab - haiguste ennetamise ja tõsiste krooniliste haiguste järjepideva jälgimisega,” rõhutas Viilup.

Tulemustasu saavate arstide nimekirjaga saab tutvuda haigekassa kodulehel: http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/perearst/ .

Evelin Koppel
Eesti Haigekassa avalike suhete juht
620 8439; 53 478 949
evelin.koppel [at] haigekassa.ee