Perearsti nõuandetelefonile helistab juba üle 400 inimese ööpäevas

Pressiteade
27. august 2007

Kaks aastat tagasi, 1. augustil 2005  alustas tööd üleriigiline perearsti nõuandetelefon 1220. Nõuandetelefoni eesmärk oli parandada esmatasandi arstiabi kättesaadavust ja vähendada perearstide, haiglate valvetubade ja kiirabi töökoormust. Samuti lisada elanikkonnale turvatunnet, et meditsiiniline nõuanne on 24 h  kättesaadav.

Lühinumbrilt 1220 saab meditsiinilist nõustamist ja teavet tervishoiu korralduslikes küsimustes. Telefonile vastavad ööpäev läbi kogemusega pereõed ja perearstid nii eesti kui ka vene keeles ja helistamisel ei küsita ravikindlustuse kehtivust. Riigisiseste kõnede puhul on helistajale esimesed 5 minutit tasuta, edasi kohaliku kõne hinnaga ja mobiiltelefonilt helistades kehtib esimesest minutist paketipõhine minutihind (eritariif, keskmiselt 3 kr 50 senti minut).

Keerukamate probleemide korral antakse helistajale juhised edasiseks pöördumiseks kas perearsti juurde või haiglasse või suunatakse kriitiline kõne edasi kiirabisse.

Kui 2005.a 5-kuulise tegutsemise ajal vastati kokku 52 943 kõnele ehk keskmiselt 350 kõnele päevas, siis 2006.a jooksul oli kokku 138 868 kõnet ehk keskmiselt 380 kõnet päevas. 2007.a  7 kuuga on vastatud kokku 89 123 kõnele (keskmiselt 430 kõnet päevas). Seega on nõuandetelefoni kasutamine kahe aastaga oluliselt kasvanud.

Kõnede arvu kasvust tingituna avati selle aasta jaanuaris lisaks Tallinnas asuvale nõustamiskeskusele ka Tartu esindus, kus töötavad Lõuna – Eesti piirkonna meedikud. Lisaks tegutseb nõuandetelefon kaugtöö korras ka näiteks Hiiumaalt.

Enamus helistajaid küsib nõuandetelefonilt siiski terviseprobleemi kohta. Ligi 2% kõnedest on olnud nö kriitilised, mil kõne suunatakse otse edasi Häirekeskusele kiirabi väljasaatmiseks. Infotelefoni 1220 kasutatakse vähem nõu saamiseks tervishoiukorralduse küsimuses, neid helistajaid on alla 2%. Tervishoiu korralduslike küsimuste kohta saab nõu küsida ka Haigekassa infotelefonilt 16363.

Välismaal viibivad inimesed saavad nõuandetelefonile 1220 helistada numbril
+372 630 41 07. Tihti kasutavad seda võimalust need, kes on läinud lühiajaliselt elama välismaale või on reisil.

2006.a arstiabiga rahulolu-uuringu tulemusel on nõuandetelefoni 1220 kasutanud iga kümnes 15-74- aastane Eesti elanik. Samas ei ole ligi neljandik Eesti inimestest siiski kuulnud ega tea niisugusest nõustamisvõimalusest. Vähem teavad infotelefonist muukeelsed inimesed. Kui tööajal eelistavad inimesed võtta ühendust eelkõige omaenda perearstiga, siis töövälisel ajal ja nädalavahetustel on esimeseks eelistuseks ikkagi kiirabi kutsumine. Üksnes väike osa helistaks enda sõnul esmalt nõuandetelefonile 1220.

Kaheaastase töö tulemusena on üleriigiline perearsti nõuandetelefon oma olemasolu õigustanud, vastates kokku ligi 290 000 abivajaja kõnele.

 

Anne Osvet
Haigekassa avalike suhete juht
6208 439

Lisainfo:


Külli Friedemann


OÜ Arstlik Perenõuandla


5220550