Perearst kulutas läinud aastal iga patsiendi peale keskmiselt 13 minutit

Pressiteade
24.jaanuar 2005

Möödunud aasta IV kvartalis läbi viidud Haigekassa perearstiabi kättesaadavuse uuringu juhuvalikusse sattus 259 perearsti, kelle nimistutesse kuulus kokku 437 430 inimest. Keskmine nimistu suurus oli 1689 inimest.

Ägeda või kroonilise haigusega pääses perearsti juurde ettenähtud ajal kõigis neljas haigekassa piirkonnas. Samal päeval võis kroonilise haigusega arsti juurde  minna keskmiselt 32% patsientidest, järgmisel päeval 31% haigeist ja teisel päeval pärast registreerimist 37% haigetest. Üle 3 päeva ei pidanud perearsti vastuvõttu ootama üheski piirkonnas.

Kõige kiiremini saab perearsti juurde haigekassa Viru piirkonnas. Seal pääseb 58% inimestest arsti manu kohe pöördumise päeval. Registreerimisele järgneval päeval saab arsti juurde 32% patsientidest.

Keerulisem on olukord suurima arvu kindlustatutega piirkonnas – Tallinnas ja Harjumaal. Vaid 6% kroonilise haigusega inimestest saab samal päeval tohtri juurde. Pöördumisele järgneval päeval saab arsti vastuvõtule 30% inimestest ja 2 päeva peab ootama 64% end vastuvõtule kirja pannud kroonilistest haigetest.

Perearsti nimistu suurus on jätkuvalt olulise tähtsusega. Mida väiksem nimistu, seda kiiremini tohtri jutule saab. Alla 1200 inimesega praksises saab 75% soovijaist kohe samal päeval arsti juurde.

Aasta kohta tervikuna saab öelda, et  2004.a. jooksul kontrollisid Haigekassa usaldusarstid kõiki perearstide nimistuid. Juhuvaliku põhjal sattus korduvalt kontrollimisele 1/3 nimistutest.

Suurte perearstipraksiste lisakontrolli  raames registreerisid usaldusarstid need inimesed, kes olid end kirja pannud kontrollile eelneval päeval ja  tegelikult vastu võetud inimeste arvu ning perearsti reaalse tööaja samal päeval.

Perearstide ja abiarstide vastuvõtuaeg oli kõigis neljas kvartalis keskmiselt 6 tundi ja 30 minutit. Ühe patsiendi jaoks kulus reaalselt aega 13 minutit.
Suurte perearstipraksiste puhul on näha, et kui nimistu suureneb veelgi ja arsti vastuvõtu aeg ei pikene, jääb arstil patsiendi läbivaatamiseks üha vähem aega.

Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht
6208439