Ootame ettepanekuid ravijuhendite koostamiseks

Erialaseltsidel, tervishoiuteenuse osutajatel, õppe- ja teadusasutustel ning patsientide ühendustel on võimalus 1. veebruarist–15. märtsini esitada oma ettepanekud Eesti ravijuhendite koostamiseks.

Enne ravijuhendi koostamise alustamist mõelge, millised on ravijuhendi eesmärgid ja kas ravijuhend on parim viis seatud eesmärkide saavutamiseks. Ravijuhendite koostamisel on tähtis keskenduda just Eesti elanike jaoks olulistele terviseseisunditele. Samuti võite teha ettepaneku olemasolevate ravijuhendite uuendamiseks. Palume täpsemalt vaadata „Eesti ravijuhendite koostamise käsiraamatust“ ja veebilehelt www.ravijuhend.ee (koostajale).

Teema algatuse ettepanekud palume saata digiallkirjastatuna koos käsitlusala esialgse kirjeldusega e-posti aadressile info [at] ravijuhend.ee. Vastavaid vorme saate alla laadida siit või esitada elektrooniliselt samal veebilehel. Asjatundjatest koosnev laiapõhjaline ravijuhendi nõukoda valib aprillis ravijuhendite teemad, mille koostamist rahastab Eesti Haigekassa.

Eesti Haigekassa korraldab infoseminarid Tallinnas ja Tartus, kus jagame täpsemat teavet ravijuhendite koostamise kohta ja vastame võimalikele küsimustele.

Infoseminarid toimuvad:

  • Tallinnas (Lembitu 10, I korruse saal), 1. veebruaril kl 14-15
  • Tartus (Puusepa 8, Linkbergi auditoorium), 3. veebruaril, kl 14-15

Infoseminarile saate end registreerida siin.

Kohtumiseni infoseminaridel!