OECD konverentsil Tallinnas kohtuvad eelarve- ja tervisevaldkonna eksperdid

Homme algab Tallinnas Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ning Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Kesk-, Ida- ja Lõuna-Euroopa liikmesriikide eelarve ja tervise valdkonna ekspertide aastakoosolek, mille peateemadeks on majanduskriisist saadud õppetunnid, fiskaaldistsipliini taastamine ning tervisesüsteemi rahandusliku jätkusuutlikkuse tagamine.

Kahepäevase konverentsi eesmärk on suurendada rahandus- ja tervisevaldkonna ametnike koostööd tervisevaldkonna eelarveküsimustes.   Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsleri Ivar Siku sõnul on tähenduslik, et seekordne aastakoosolek toimub just Eestis. „Riikide eelarveprobleemid ja suurem koordinatsioon fiskaalreeglites on tõusnud kõikjal fookusesse ning selle tõttu on tähelepanu all ka Eesti, keda korras riigirahanduse ja eelarvedistsipliini tõttu mitmel pool teistele eeskujuks seatakse,“ ütles Sikk. „Konverentsil on Eestil võimalus jagada teiste riikidega oma kogemusi eelarvestamisel majanduskriisi tingimustes ning arutada kulutuste kasvu ohjeldamise võimaluste üle praeguses majandusolukorras.“   Eesti Haigekassa juhatuse esimehe Hannes Danilovi hinnangul on positiivne, et haigekassa  konservatiivne eelarvepoliitika ning kaalutletud otsused kriisi algusajal võimaldasid tervishoiusüsteemil hästi toime tulla. „See oli väärt kogemus ja algaval konverentsil saame seda teiste riikidega jagada. Kindlasti tuleb teemaks ka tervisesüsteemide pikaajaline jätkusuutlik rahastamine ja siin saab Eesti õppida teistelt riikidelt tulubaasi laiendamise võimalusi,“ ütles Danilov.   Maailma Terviseorganisatsiooni esindaja Eestis Marge Reinapi sõnul on tervisesüsteemi elujõulisuse pikas perspektiivis hoidmiseks vaja ühiseid jõupingutusi. „WHO ja OECD ühiskohtumine juhib tähelepanu, et tervisesüsteemi rahandusliku jätkusuutlikkuse tagamisel on lisaks riigiasutuste vahelisele koostööle ja koordineerimisele oluline ka koostöö tervisesüsteemi rahastamise küsimustega tegelevate rahvusvaheliste organisatsioonide vahel,” märkis Reinap.   Konverentsil arutletakse veel rahvusvaheliste organisatsioonide rolli üle piirkonna finantskoostöö koordineerimisel, poliitikute ja eelarvespetsialistide omavahelise koostöö tõhustamist rahanduspoliitilise raamistiku tugevdamisel ning viimaseid arenguid Euroopa Liidu majanduskoostöö suurendamisel. Lisaks jagab OECD soovitusi era- ja avaliku sektori koostöös (Public-Private Partnership - PPP) valmivate projektide läbiviimisel.   OECD Kesk-, Ida- ja Lõuna-Euroopa liikmesriikide fiskaal- ja eelarvepoliitika valdkonna aastakoosolek on järjekorras kaheksas, kuid esmakordselt toimub see ühiselt WHOga ning keskendub muu hulgas tervisesüsteemide rahanduslikule jätkusuutlikkusele. Neljapäeval ja reede ennelõunal toimuvad paralleelselt seminarid eelarvepoliitika ning tervishoiu teemadel ning konverentsi lõpetab reede pärastlõunal kahe valdkonna ekspertide ühine arutelu tervisesüsteemi jätkusuutlikkusest. Rahandusministeeriumi ning koostöös Haigekassa ja WHO esindusega Eestis korraldatud konverentsil on osalejaid rahvusvahelistest organisatsioonidest ning 20 erinevast riigist kokku pea 120.

Lisainfo:

Rainer Laurits
Rahandusministeerium
Avalike suhete osakond
GSM: 556 10 991
Telefon: 611 3035
rainer.laurits [at] fin.ee

Evelin Koppel
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
GSM: 534 789 49
Telefon: + 372 6 208 439;
evelin.koppel [at] haigekassa.ee 

Marge Reinap
WHO esindaja Eestis
WHO Euroopa Regionaalbüroo esindus Eestis
Telefon: +372 6269 350
 intwhoest [at] euro.who.int