Nõukogus läbis teise lugemise haigekassa eelarve

Pressiteade
14. detsember 2007

Reedel toimunud koosolekul läbis haigekassa 2008.a. eelarve teise lugemise.

Eelarveprojekti prioriteedid on:

  • tagada arstiabi kättesaadavus vähemalt 2007.a. tasemel,
  • lühendada endoproteeside paigaldamise ja kataraktide operatsioonide järjekordi,
  • jätkata bioloogiliste ravimite kompenseerimist suuremas mahus.

Tuleval aastal kasvavad haigekassa tulud 22% võrra ja ulatuvad 13 miljardi 460 miljoni kroonini.

Päris uue reana on eelarves raviasutuste kapitalikulu sihtotstarbelise eraldisena otse riigieelarvest.

Kulutused ravikindlustusele suurenevad 21% võrra, ehk on 12 miljardit 377 miljonit krooni. Ravikindlustuse kulutuste seas suurenevad kõik eri liikide tehtavad kulutused.

2007.a. eelarve täitmise prognoosiga võrreldes suurenevad ravikindlustuses enim kulutused haiguste ennetusele – 29%. Põhjuseks on ennekõike hinnatõus, aga ka suurenenud sihtrühmad rinnavähi ja emakakaelavähi varajase avastamise projektides ning kasvanud vastsündinute arv, kellele tehakse vajalikke uuringuid.

Üldarstiabis planeerib haigekassa avada 13 uut perearstipraksist ja püüab seista selle eest, et nimistu keskmine suurus ei ületaks 1575 inimest (2007.a. 1607 inimest). Samuti tõuseb perearstidele makstav tulemustasu 1000 krooni võrra kuus, ulatudes kuni 5000 kroonini.

Eriarstiabis on eesmärk hoida kättesaadavus vähemalt 2007.a. tasemel. Ravijuhtude arv kasvab 1% võrra nii ambulatoorses kui ka statsionaarses ravis, päevaravis kavandab haigekassa aga 3% ravijuhtude kasvu.

Onkoloogia, kardioloogia, pulmonoloogia erialal ja infektsioonhaiguste ravimisel prognoosib haigekassa vajaduse kasvu ja on sellest tulenevalt planeerinud ka ravijuhtude keskmisest suurema tõusu.

 

Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht
6208439