Nõukogu taunis Tallinna Perearstide Seltsi otsust võtta patsientidelt külastustasu

Pressiteade
6.mai 2004

Nõukogu taunis Tallinna Perearstide Seltsi otsust võtta patsientidelt külastustasu

Neljapäeval toimunud haigekassa nõukogu koosolekul andsid nõukogu liikmed tauniva hinnangu Tallinna Perearstide Seltsi hiljutisele otsusele hakata 1. maist patsientidelt külastustasu võtma. Nõukogu rõhutas, et ka Tallinna perearstid peavad käituma seaduskuulekalt ja juhinduma ravikindlustuse seadusest, mis seesugust tasu küsida ei luba.

Informatsiooni korras käsitles nõukogu ka eriarstiabi ravijärjekordi. Pikemalt arutab nõukogu seda teemat järgmistel istungitel. Selleks valmistavad sotsiaalministeerium koos haigekassaga ette vastava materjali.

Nõukogu otsustas muuta haigekassa juhatuse esimehe ja liikmete ametitasu ja ametilepingute põhitingimusi. Haigekassa juhatus jätkab 3 liikmega endise 4 asemel. Siiani 4 juhatuse liikme vastutusvaldkonnad jagatakse kolme liikme vahel. Nõukogu kinnitas juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete ametitasu 15%-lise tõusu.


Anne Osvet,


Haigekassa avalike suhete juht


6208439