Nõukogu otsusel suureneb pensionäridele makstav hambaproteesi hüvitis 4000 kroonini

Pressiteade
24. november 2006

Reedel toimunud haigekassa nõukogu koosolek otsustas 4 aasta eelarve prognoosi kinnitamisel, et juba tuleva aasta eelarves peab pensionäridele üks kord kolme aasta jooksul makstav hambaproteeside hüvitis suurenema seniselt 2000 kroonilt 4000 kroonini. Haigekassalt nõuab see aastas täiendavat raha ligi 45 miljonit krooni.
Tavapärane hambaravihüvitis suureneb 2007.a seniselt 150 kroonilt 300 kroonini ja see nõuab haigekassalt eelarves lisaks ligi 60 miljonit krooni.

Sotsiaalministeerium koostab lähiajal eelnõu ravikindlustuse seaduse muutmiseks, mis võimaldaks laiendada hambaproteeside hüvitist saavate pensionäride ringi.
“Kas Riigikogu ka seaduse lõpuks heaks kiidab, seda on veel vara öelda, ent töö käib ja vajadus selles osas seadust kohendada on olemas. Ka õiguskantsler on viidanud vajadusele seda teemat paremini reguleerida”, tõdes sotsiaalminister Jaak Aab.
See seaduse muudatus toob samuti kaasa vajaduse täiendava raha järele.

Nõukogu otsustas suurendada perearstidele makstavate uuringute, protseduuride ja laboriuuringute protsenti seniselt 23-lt 26-ni. Nimetatud muudatus parandab uuringute kättesaadavust ja uuringute tegemise võimalusi perearsti juures.

Tervishoiuteenuste loetelu ehk hinnakiri oli nõukogus esimesel lugemisel, sest käibemaksu lisamine teenuste hindadele on praegu veel poliitiliselt lahtine küsimus.
Tööandjate ettepanek käibemaksu küsimuse lahendamiseks on suurendada riigi poolt kindlustatute eest makstavat sotsiaalmaksu osa.
Küll aga olid nõukogu liikmed üksmeelsed teenuste loetelu struktuuri osas, mille saavad raviasutused oma tehniliste ümberkorralduste puhul aluseks võtta. Kui käibemaksu küsimuses saavutavad osapooled konsensusliku otsuse, siis korrigeerib haigekassa uuesti ka teenuste hinnad. Lõplikult kinnitab haigekassa tervishoiuteenuste loetelu vabariigi valitsus.

Anne Osvet,
haigekassa avalike suhete juht
6208439