Nõukogu luges esimest korda haigekassa tuleva aasta eelarvet

Pressiteade
20. oktoober 2006

Reedel toimunud koosolekul tutvusid nõukogu liikmed haigekassa järgmise aasta eelarve projektiga. Esialgse versiooni koostamisel lähtus haigekassa tervishoiuteenuste 2006.a hindadest, sest teenuste loetelu ei ole veel hinnakomisjonis lõplikult kinnitatud. Samuti ei ole lõppenud tervishoiutöötajate palgaläbirääkimised oma tööandjatega.
Palgakomponendi osakaalu tervishoiuteenuste hindades planeerib haigekassa lähtudes eelmisel nõukogu koosolekul kinnitatud eelarve 4 aasta prognoosist.

Sotsiaalminister Jaak Aabi sõnul selgub konkreetne eelarve edasise menetluse käigus. „See sõltub hinnakomisjonis kinnitatavatest tervishoiuteenuste hindadest, palgaläbirääkimistest ning ka sellest, kas vastu võetakse haigekassa seaduse muudatus,” sõnas Aab. „Viimane võimaldaks saada lisaraha kättesaadavuse parandamiseks. Samuti annab lisaressurss võimaluse katta paindlikumalt ka muid vajadusi.”

2007.a eelarve põhilised prioriteedid on tagada arstiabi kättesaadavus, bioloogiliste ja onkoloogiliste ravimite kompenseerimine ning perearstide kauguse lisatasu määra kahekordne suurendamine.

Nõukogu liikmetele tutvustati ka haigekassa 2007.-2009.a arengukava ja tulemuskaarti, ent nendegi dokumentide puhul oli tegemist esimese lugemisega.

Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht