Nõukogu luges esimest korda haigekassa lisaeelarvet

Pressiteade
19. mai 2006

Reedel toimunud haigekassa nõukogu koosolekul tutvusid nõukogu liikmed haigekassa selle aasta lisaeelarve projektiga. Juhatuse ettepanekul suunataks lisaraha – 120 miljonit 509 tuhat kr - eelmiste perioodide jaotamata tulemi arvelt tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamiseks.

Eelnõu projekti järgi saaksid eriarstiabis täiendavaid vahendeid endokrinoloogia ja oftalmoloogia, kardioloogia, veresoontekirurgia ja kardiokirurgia eriala; täiendava raha abil saaks lühendada kõrva-nina-kurguhaiguste puhul arsti juurde pääsemise ooteaega ennekõike laste seas. Lisaeelarve annaks võimaluse tagada ka taastusravis ning hooldus- ja laste hambaravis parema kättesaadavuse.

Nõukogu tegi sotsiaalministrile ettepaneku täiendada sotsiaalministri määrust haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu kohta nii, et 2,8 miljoni kr võrra suurendatakse vahendeid glükomeetri testiribade koguse soetamiseks alla 19-aastastele diabeedihaigetele, rasedatest diabeetikutele ja päris uue sihtrühmana kuni 1-aastaste laste diabeedihaigetest emadele.
Määruse muudatusega tagatakse, et haigekassa maksab nimetatud diabeedihaigetele 1200 testiriba eest aastas senise 300 testiriba asemel.

Nõukogu võttis teadmiseks informatsiooni haigekassa I kvartali aruande kohta.

Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht
6208439