Nõukogu kuulas poolaasta aruannet ja vaagis haiguslehtede viie aasta analüüsi

Pressiteade
24. august 2007


Reedel toimunud haigekassa nõukogu koosolekul kuulasid nõukogu liikmed  informatsiooni I poolaasta aruande kohta.
Ravikindlustushüvitisteks kulus poole aastaga 5,22 miljardit kr, mis on 30% rohkem eelmise aasta sama ajaga võrreldes. Sellest rahast sai üldarstiabi 33% rohkem raha kui 2006.a. I poolel, eriarstiabi 30% ja ravimitele kulus 18% enam raha kui aasta tagasi. Töövõimetushüvitiste väljamaksmisele jagus aasta taguse ajaga võrreldes 29% rohkem raha.
2006.a I poolaastaga võrreldes on kättesaadavuse parandamiseks üldarstiabis avatud 4 uut perearstinimistut, hooldusravis on ravijuhtude arv tõusnud 26%, hambaravis on ravijuhtusid 3% võrra enam ja retseptide arv on suurenenud 12% võrra.
Eriarstiabis on aga eelmise aasta esimese poolega võrreldes tõusnud ravijuhtude arv 7% võrra. Haigekassa jaoks on eriti hea näitaja, et just päevaravis on ravijuhtude arv tõusnud 25%.
Eriarstiabis on 2006.a esimese poolaastaga võrreldes suurenenud nii vastuvõttude arv, teenuseid kasutanud inimeste arv kui ka näiteks operatsioonide arv.
Üldise järeldusena saab tõdeda, et järjekorraandmete alusel on arstiabi kättesaadavus selle aasta esimesel poolel paranenud – rahalistel põhjustel on üle nö lubatud ooteaja järjekorras vaid 19 inimest (eelmise aasta I pa 80 in). Raviasutuste võimsusest tingituna ootab arsti juurde pääsu 3207 inimest, ehk 2% kogu eriarstiabi järjekorrast. Eelmise aasta esimesel poolel oli samal põhjusel eriarstiabi järjekorras 4466 inimest.

Nõukogu liikmed kuulasid ka ajutise töövõimetuse hüvitiste viie aasta analüüsi. Võrreldes 2002.aastaga on haigekassa kulutused töövõimetushüvitistele kasvanud kahekordseks.

Lähemalt saab analüüsi lugeda lisatud esitlusmaterjalist.

Poolaasta aruanne on täies mahus üleval haigekassa kodulehel. 

Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht
6208439