Nõukogu kinnitas tervishoiuteenuste loetelu ja teenuse piirhinnas sisalduva palgaosa tõstmise tagasiulatuvalt 1. jaanuarist

Reedesel koosolekul kinnitas haigekassa nõukogu tervishoiuteenuste osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika muutmise ja muudetud tervishoiuteenuste loetelu.

“Sellega jõustasime tegelikult 2 nädalat tagasi tehtud nõukogu otsuste realiseerimise. 19. jaanuaril kinnitasime haigekassa selle aasta eelarve ja nõukogu liikmed kujundasid seisukoha tervishoiutöötajate alampalga mõju kohta ravikindlustuse eelarvele”, sõnas nõukogu esimees sotsiaalminister Jaak Aab.
“Haigekassa nõukogu eraldas lisaraha, mis võimaldab täita palgaläbirääkimistel saavutatud kokkulepet. Tänavune palgatõus on meditsiinitöötajatel keskmiselt 25% aastas võrreldes 2006. aastaga ja seda tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist”, lisas Aab.

Heaks kiidetud tervishoiuteenuste loetelu muutmise määruse esitab sotsiaalminister lähiajal vabariigi valitsusele kinnitamiseks.
Loetelu teenuste piirhindades sisalduv palgakomponent on järgmine:
*arsti brutopalk on 121 kr ja  90 senti tunnis
*õe brutopalk 58 kr; 50 senti tunnis
*hooldustöötaja brutopalk 31 kr 60 senti tunnis.

Sotsiaalminister Jaak Aab rõhutas: ”Palgakomponent on arvestuslik suurus, mille põhjal haigekassa eraldab haiglatele raha. Samas on palgauuringute põhjal viimastel aastatel meedikute keskmine palk haiglates olnud samas suurusjärgus kui palgakomponent. Seega võib prognoosida, et normkoormuse juures kujuneb keskmiseks palgaks sellel aastal arstidel 20 480 kr, meditsiiniõdedel 9830 kr ja hooldustöötajatel 5300 kr. Iga meediku konkreetse palga suurus sõltub alampalga kokkuleppest ja lepingust tööandjaga.”

Tervishoiuteenuste loetelu muutmine tähendab haigekassale käesoleval aastal lisakulu enam kui 172 miljoni krooni ulatuses ja tingib selle, et järgmisele korralisele nõukogu koosolekule esitab juhatus eelarve muudatuse.
Haigekassa nõukogu järgmine koosolek on 16. veebruaril.

Anne Osvet,
haigekassa avalike suhete juht
6208439