Nõukogu kinnitas tänavuse lisaeelarve -ligi 64 miljonit krooni ja tervishoiuteenuste loetelu

Pressiteade
19.oktoober 2007


Reedesel koosolekul kinnitasid Haigekassa nõukogu liikmed selleaastase lisaeelarve suuruses 63,888 miljonit krooni. Eelmiste aastate jaotamata tulemi arvelt võetud  lisaraha läheb kättesaadavuse parandamiseks eriarstiabis. Eelistatud erialad on rindkerekirurgia, veresoontekirurgia, ortopeedia, onkoloogia, günekoloogia, pulmonoloogia, pediaatria, psühhiaatria, üldsisehaigused, kardioloogia ja nefroloogia.

Lisaeelarvega suurendatakse ravijuhtude arvu nii päevaravis, ambulatoorses kui ka statsionaarses ravitüübis. Enim raha saab juurde statsionaarne kardioloogia, statsionaarne onkoloogia ja statsionaarne pulmonoloogia. Täiendavaid ravijuhtusid saab lisaeelarvega enim osta ambulatoorses günekoloogias ja sünnitusabis – 5600,  ambulatoorses üldsisehaigustes – 2200 ja ambulatoorses onkoloogias – 2015.

Nõukogu liikmed kinnitasid ka muudetud tervishoiuteenuste loetelu ehk hinnakirja, mille sotsiaalminister esitab seejärel määrusena otsustamiseks vabariigi valitsusele. Teenuste loetelus on üldarstiabis korrigeeritud  miinimumtunnitasusid ja  suurendatakse abilise (registraatori, raamatupidaja teenuse kulusid) tunnitasu komponenti, aga ka baasraha arvestuses oleva üüripinna ruutmeetri maksumust vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Üldarstiabi eelarve suureneb  112,385 miljoni krooni võrra.

Eriarstiabis on uute tervishoiuteenuste lisamisel lähtutud kättesaadavuse parandamise, ravikvaliteedi tõstmise (uute tehnoloogiate võimaldamise) põhimõtteist. Uute teenuste puhul on prioriteedid lapsed, onkoloogiliste haiguste ravi, südame-veresoonkonna haiguste ja harvaesinevate haiguste ravi. Selleks suurendatakse eriarstiabi eelarvet 130 miljoni krooni võrra..

Nõukogu luges esimest korda ka Haigekassa 2008.a eelarvet. Eelarves suunatakse kättesaadavuse tagamiseks 3% vahendeid, tehnoloogia arenguks 4%, tervishoiutöötajate palgatõusuks 20%, teiste hinnakomponentide tõusuks vastavalt metoodikale inflatsiooninäitaja piires (7,4%) ja tegevuspõhiste hindade kulumudelile vastavaks viimiseks 1-2% rohkem raha.
Eelarve prioriteedid on hoida arstiabi kättesaadavus vähemalt 2007.a tasemel, lühendada ülipikki endoproteeside paigaldamise ja katarakti operatsioonide järjekordi, jätkata bioloogiliste ravimite kompenseerimist suuremas mahus, et tagada patsientidele ravi järjepidevus.
Haigekassa tulud peaksid eeldatavalt suurenema 21%. Ravikindlustushüvitiste kulud suureneksid samuti 21%, sealhulgas üldarstiabi rahastamine suureneks 19%, eriarstiabi samuti 19%, hooldusravi saab 25% rohkem raha. Ravimite kompenseerimiseks kuluva raha hulk suureneb 13%. Ajutise töövõimetuse kulude osas  planeerib Haigekassa järgmisel aastal 30% kasvu.
Olulise tähtsuse omandab tuleva aasta eelarves ka 26% võrra suurenev raha hulk haiguste ennetamiseks. Ennetustöös on enim suurenenud sihtgruppide osalemine  rinnavähi ja emakakaelavähi sõeluuringus, mis aitab oluliselt kaasa haiguse  varajasele avastamisele. Suurendatakse ka vastsündinutega seotud uuringute mahtu. Üldarstiabis on Haigekassa eesmärk 2008.a tõhustada haiguste ennetamist ja krooniliste haigete jälgimist ning parandada üldarstiabi kättesaadavust. Selleks on plaanis luua 13 uut perearsti praksist. Perearsti nimistu keskmiseks  suuruseks kujuneks  2008.a 1583 inimest (2007.a 1607) ja perearsti tulemustasu tõuseks  1000 krooni võrra (5000 kr kuus).
Haigekassa 2008.a eelarve projekti loeb nõukogu teist korda detsembris toimuval koosolekul.

Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht
6208439