Nõukogu kinnitas haigekassa nelja aasta kulude ja nende katteallikate planeerimise põhimõtted

PRESSITEADE

Täna kinnitas nõukogu haigekassa nelja aasta kulude ja nende katteallikate planeerimise põhimõtted ja 2010. aasta eelarve projekti ettevalmistamise nõuded. Nelja aasta prognoos lähtub rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi konservatiivsest stsenaariumist. Nõukogu otsusega on järgmisel aastal lubatud kasutusele võtta eelmiste perioodide jaotamata tulemit maksimaalses lubatud määras.

Nõukogu arutas ka eile tehtud tervisesektori töötajate pöördumist. Haigekassa juhatusele tehti ülesandeks alustada osapooltega läbirääkimisi leidmaks lahendusi, kuidas tagada 2010. aastaks kinnitatud prognoosi piires ravikindlustushüvitiste kättesaadavus.

 Läbirääkimised arstide ja haiglate liitudega, patsientide esindusühingute ja teiste osapooltega toimuvad järgmise kahe nädala jooksul.

„Ravijärjekordi me oleme juba pikendanud, rohkem seda teha ei ole mõistlik“, ütles haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov. „On võimalus vähendada tervishoiuteenuste hindu või tuleb kokkuhoiukohti otsida mujalt – näiteks vähendada veelgi ravijuhtude arvu, kärpida ravimite soodusprotsente. Need sammud halvendaksid aga oluliselt tervishoiuteenuste ja ravimite kättesaadavust ja see oleks vastuolus haigekassa põhimõtetega,“  lisas ta.

Nõukogu koguneb 2010. aasta eelarve esimeseks lugemiseks oktoobris.

Lugupidamisega

Evelin Koppel
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
+ 372 6 208 439; 534 789 49
evelin.koppel [at] haigekassa.ee