Nõukogu kinnitas haigekassa majandusaasta aruande

PRESSITEADE   Tänasel haigekassa nõukogu koosolekul kinnitati haigekassa 2008. aasta majandusaasta aruanne. Nõukogu päevakorras olid ka haigekassa lisaeelarve esimene lugemine, mis katkestati, ning tervishoiuteenuste loetelu muudatused. Lisaeelarve esimese lugemise- ning tervishoiuteenuste loetelu muudatuste arutamisega jätkatakse 8. mail.
Haigekassa nõukogu kinnitas Eesti Haigekassa 2008. aasta majandusaasta aruande. Möödunud aastal olid haigekassa tulud ligi 12,9 miljardit krooni. Tulud suurenesid 2007. aastaga võrreldes 15%, tulude eelarve täideti 101%.
Haigekassa kulud olid 2008. aastal kokku 12,3 miljardit krooni. Kindlustatute arv 2008. aastal oli 1 281 718.
  • Üldarstiabile kulus 2008. aastal 1,05 miljardit krooni, kasv võrreldes 2007. aastaga oli 18%
  •  Eriarstiabile kulus 6,6 miljardit krooni, kasv võrreldes 2007. aastal oli 21%. Eriarstiabi teenuseid kasutas möödunud aastal 819 055 inimest. Ambulatoorse ravijuhu keskmine maksumus haigekassale oli keskmiselt 671 krooni ja haiglaravi ravijuht 15 775 krooni. Päevaravi juhu keskmine maksumus oli 7324 krooni. Viimase viie aasta jooksul on  ravijuhtude keskmine maksumus kasvanud kaks korda. Ambulatoorsete ravijuhtude arv kasvas võrreldes 2007. aastaga 4% ja haiglaravi juhtude arv 1% võrra.
  • Ajutise töövõimetuse hüvitistele kulus 2,4 miljardit krooni, kasv võrreldes 2007. aastaga oli 24%. Lehtede arv vähenes 5% võrra, samas lehe keskmine pikkus suurenes 14-lt päevalt 15-päevale ning haigekassa poolt päeva kohta  hüvitatav summa suurenes 20%  - 217 kroonilt 260-le.
  • Soodusravimite kompenseerimiseks kulus 1,3 miljardit krooni, kasv võrreldes 2007. aastaga oli 14,4%. Kokku hüvitas haigekassa 2008. aastal 6,6 miljonit soodusretsepti.
Aasta tulem oli 2008. aastal kokku 560 miljonit krooni, millest kohustuslikesse reservidesse suunati 262 mln krooni ja eelmiste perioodide jaotamata tulemisse lisandus 298 miljonit krooni. Kokku on haigekassa reservides hetkel 4,1 miljardit krooni.
  Nõukogu arutas ka tervishoiuteenuste loetelu muudatusi alates 1 juulist, mis on tingitud uue töölepingu seaduse jõustumisest. Uus töölepingu seadus kaotab senised erisused tööaja normides. Selle tulemusena vähenevad tervishoiuteenuste piirhinnad 2009. aastal umbes 50 miljoni krooni võrra. Loetelu muudatuste arutamine jätkub 8. mail, kuna nõukogu tegi ettepaneku, et haigekassa, Haiglate Liit ja Arstide Liit arutaksid läbi võimalused, kuidas piirhindade langusest vabanenud raha suunata täiendavate ravijuhtude ostmiseks raviasutustelt.
  Ühtlasi oli nõukogu päevakorras haigekassa lisaeelarve esimene lugemine, millega viiakse haigekassa eelarve kooskõlla 20. veebruaril vastu võetud riigi negatiivse lisaeelarvega. Esimene lugemine katkestati ja sellega jätkatakse samuti järgmisel nõukogu koosolekul 8. mail.     Lugupidamisega Evelin Koppel
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
+ 372 6 208 439; 534 789 49
evelin.koppel [at] haigekassa.ee