Nõukogu kinnitas haigekassa järgmise aasta eelarve projekti nõuded

Pressiteade
2. september 2005

 

Reedel, 2. septembril toimunud koosolekul kinnitas nõukogu Haigekassa 2006. aasta eelarve projekti ettevalmistamise nõuded ja 3 aasta eelarve prognoosi.

Pikemaajalise planeerimise eesmärk on tagada ravikindlustuse raha kasutamise eesmärgipärasus, kogu ravikindlustuse süsteemi jätkusuutlikkus ja arstiabi kättesaadavus sätestatud piirides.

Haigekassa juhatuse liikme Maigi Pärnik- Perniku arvates toimub haigekassa vahendite planeerimine jooksvalt kolme aasta peale ette selleks, et tagada ravikindlustuse süsteemi läbipaistvus. Samuti on nii kõigile osapooltele tagatud
ravikindlustuse süsteemi rahastamise põhimõtete ja hüvitiste liikide vaheliste proportsioonide arusaadavus ning arengu stabiilsus.

Nõukogu tegi sotsiaalministrile ettepaneku muuta üht varasemat sotsiaalministri määrust 2002. aastast ja kehtestada määruse muudatusega üldarstiabi tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvestamise metoodika. See metoodika erineb eriarstiabi tervishoiuteenuste piirhindade arvestamise metoodikast.
Üldarstiabi (ehk perearstiabi) teenuste piirhindade arvestamisel lähtutakse teenuse osutamisega seotud keskmistest vajalikest kuludest, mitte ei võeta aluseks  tegevuspõhist kuluarvestust, nagu see toimub eriarstiabi vallas.

Nõukogu liikmed võtsid teadmiseks informatsiooni ka Haigekassa I poolaasta tegevus- ja finantsaruande ning e-retsepti projekti arengu kohta.
E-retsepti projekti eesmärk on koos sotsiaalministeeriumiga luua Eestis retseptide digitaalse menetlemise süsteem. E-retsept annab arstile võimaluse kirjutada inimesele välja digitaalne retsept, mille alusel saab patsient ravimi välja osta igas vabalt valitud apteegis. Alles jääb ka võimalus osta ravim välja paberretseptiga.

 

Anne Osvet,


Haigekassa avalike suhete juht


6208439