Nõukogu kinnitas Haigekassa eelarve

PRESSITEADE

Täna, 16. jaanuaril, kinnitas nõukogu Haigekassa eelarve kogumahus 13,007 miljardit krooni. Ravikindlustuseelarve vähenes võrreldes teise lugemisega veel 95 miljoni krooni võrra.

Eelarve vähenemine on tingitud jätkuvast majanduse jahtumisest. Kasutusele võetavat reservide summat vähendati vastavalt Rahandusministeeriumi nõudele 420 miljonilt kroonilt 325 miljoni kroonini. Eelarve vähenemine toimus eriarstiabi kulude arvelt.

„Osa puudujäägist kaeti keskmise ravijuhu maksumuse tõusu (see ei tõuse nii palju, kui algselt planeeriti) ja osa tervishoiuteenuste loetelu hilisema jõustumise arvelt. Uus tervishoiuteenuste loetelu jõustub 1. juulist,” selgitas Haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov. „Ravijuhtusid me esialgu vähendada ei plaani, kuid see sõltub paljuski 2009. aasta sotsiaalmaksu laekumisest ja haiglate vastutustundlikust lepingute juhtimisest”, lisas ta.

Ravikindlustuse eelarve suuruseks 2009. aastal on planeeritud 13,007  miljardit krooni, millest üle 8 miljardit kulub tervishoiuteenustele, enam kui 2,5 miljardit ajutise töövõimetuse hüvitiste maksmiseks ning ligikaudu 1,5 miljardit krooni soodusravimite kompenseerimiseks.


Lugupidamisega

Evelin Koppel
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
+ 372 6 208 439; 534 789 49
evelin.koppel [at] haigekassa.ee