Nõukogu kinnitas haigekassa aasta- ja tegevusaruande ning 3 aasta eelarveprognoosi

Pressiteade
28. aprill 2006

Reedesel haigekassa nõukogu  koosolekul kinnitati haigekassa 2005.a auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne, samuti 3 aasta eelarve prognoosi koostamise põhimõtted.

2005.aastal olid haigekassa tulud 7,35 miljardit krooni, sellest raviteenustele kulutati 6,98 miljardit. Tulud suurenesid 2004.aastaga võrreldes 16% ja raviteenuste tulud 14%. Üldarstiabile saadi kulutada 20% rohkem raha kui 2004.a, eriarstiabile 16%, ravimitele 1% ja töövõimetushüvitistele 15% rohkem raha kui 2004.aastal.
Ülelaekumine eelarvest oli 2005.a 9% ehk 602,5 miljonit krooni.

3 aasta prognoosi koostamisel on aluseks rahandusministeeriumi prognoosid inflatsiooni kasvutempo, SKT reaalkasvu ja sotsiaalmaksu laekumise osas.
Esialgse prognoosi järgi võib haigekassa tulu olla 2007.a ligi 9,3, 2008.a 10,2 ja 2009 11,2 miljardit  krooni. Eriarstiabi rahastamine võib 2007.-2009. a kasvada 9-12%.
Kui rahandusministeerium augustis oma prognoosi täpsustab, korrigeerib juhatus ka haigekassa 3 aasta eelarveprognoosi.

Nõukogu liikmed said esmast informatsiooni selle aasta võimaliku lisaeelarve ettepanekute kohta, samuti esitas juhatus nõukogu liikmetele ajutise töövõimetuse hüvitiste 2005.a  kulude analüüsi.
Haigekassa juhatus näeks lisaeelarve prioriteetidena südame-veresoonkonnahaiguste ravi, laste kõrva-nina-kurguhaiguste ravi, silmakae operatsioonide arvu suurendamist, onkoloogiliste haiguste ooteaegade lühendamist, samuti hooldus- ja taastusravi kohtade arvu suurendamist.

Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht
6208439