Nõukogu kinnitas haigekassa aasta- ja tegevusaruande

Pressiteade
12. mai 2005

Neljapäevasel haigekassa nõukogu koosolekul kinnitati haigekassa 2004.a.  auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne, samuti haigekassa 3 aasta eelarve prognoos.
Prognoosi järgi ületavad kulud haigekassa 2006.a eelarves tulusid tõenäoliselt ligi 400 miljoni krooniga. Nõukogu juhi, sotsiaalminister Jaak Aabi kinnitusel peaks hiljemalt juuni alguses selle küsimuse lahendusteid vaagima ka  valitsuse liikmed kabineti istungil.

Nõukogu liikmed kinnitasid üksmeelselt haigekassa eestvedamisel koos haiglatega koostatud tegevuskulude piirhindade arvutamise metoodika põhialused.

Nõukogu liikmed võtsid teadmiseks informatsiooni haigekassa I kvartali tegevus- ja finantsaruande.


Anne Osvet,
haigekassa avalike suhete juht
6208439