Nõukogu kinnitas haigekassa 2012. aasta majandusaasta aruande

Tänasel nõukogu koosolekul kinnitati haigekassa majandusaasta aruanne. Haigekassa tulud olid möödunud aastal 783, 131 miljonit eurot, tõustes võrreldes 2011. aastaga ligi 7% võrra. Kulud olid kokku 780, 906 miljonit eurot, võrreldes 2011. aastaga kasvasid need ligi 8%.

„Haigekassa 2012.aasta eelarve täitus 100%-liselt“, ütles haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross. „Suurendasime parema kättesaadavuse tagamiseks nii perearstiabi kui eriarstiabi rahastamist, samuti suurenes ennaktempos hooldusravi eelarve“, lisas Ross.

 

„Hooldusravi eelisrahastamine on olnud teadlik valik ning jätkub ka 2013. aastal. Seda nii kasvava nõudluse kui paljude uute hooldushaiglate ja õendusabi osakondade ehitamise tõttu“, täiendas haigekassa nõukogu esimees, sotsiaalminister Taavi Rõivas

 

Ravikindlustatute arv aasta lõpus oli 1 237 104, neist 46% moodustasid töötajad. Riigi poolt kindlustatuid oli 5% ning kindlustatutega võrdsustatud isikuid oli 49%. Töötavate kindlustatute osakaal on mullusega võrreldes pisut tõusnud, kuna paranenud on tööhõive, samaaegu on vähenenud riigi poolt kindlustatute arv.

 

Perearstile pöördus mullu  973 882 inimest,  kasvanud on nii perearsti kui pereõe vastuvõttude arv. Keskmiselt külastatakse perearsti 5,5 korda aastas. Üldarstiabi rahastamiseks kulus möödunud aastal 70,2 miljonit eurot, mida on 6% enam kui 2011. aastal.

Eriarsti teenuseid kasutas mullu  795 581 kindlustatut. Keskmiselt külastatakse eriarsti 4 korda aastas. Eriarstiabi rahastamiseks kulus kokku üle 450 miljoni euro, mis on 8% enam kui 2011. aastal. Ühe inimese ambulatoorne vastuvõtt maksis haigekassale keskmiselt  52 ja haiglas ravimine 1 124 eurot.

2011. aastaga võrreldes kasvas hooldusravi eelarve 18%, kokku kulus hooldusravi rahastamiseks ligi 17,5 miljonit eurot. Hooldusravi juhtude arv suurenes 13%, kõige rohkem kasvas koduõe teenuse kasutamine (15%).

Soodusravimite hüvitamiseks kulus haigekassal ligi 99 miljonit eurot. Apteekidest osteti mullu  ravimeid üle 7,4 miljoni soodusretsepti alusel, mida on ligi poole miljoni võrra enam kui 2011. aastal. Endiselt langeb inimese keskmine väljaminek retsepti kohta, mis mullu oli  6,56 eurot.

2012. aastal hüvitas haigekassa üle 300 000 töövõimetuslehe, mis on samas suurusjärgus 2011. aastaga. Pisut on kasvanud hüvitise keskmine suurus tulenevalt kesksmise palga kasvust Eestis.

Majandusaasta aruandega saate tutvuda haigekassa kodulehel.


Lugupidamisega

 

Evelin Koppel

Eesti Haigekassa

Avalike suhete juht

+ 372 6 208 439; 534 789 49

evelin.koppel [at] haigekassa.ee