Nõukogu kinnitas haigekassa 2011. aasta majandusaasta aruande

 

Tänasel nõukogu koosolekul kinnitati ühehäälselt haigekassa majandusaasta aruanne. Haigekassa kulud olid möödunud aastal kokku 725,5 miljonit eurot, tõustes võrreldes 2010. aastaga ligi 4% võrra. Ühtlasi kinnitas nõukogu haigekassa juhatuse esimehe konkursi tingimused.   Haigekassa nõukogu esimees, sotsiaalminister Hanno Pevkur pidas aruannet kommenteerides väga positiivseks ravimite omaosaluse vähenemist ja suuremat visiitide arvu, eelmisel aastal oli ligi 600 000 erinevat pöördumist arstide poole rohkem. „Retseptiravimite omaosalus langes teist aastat järjest ja on praeguseks vähenenud juba ligi 10%,“ lisas Pevkur.   Ravikindlustatute arv aasta lõpus oli 1 245 469, neist 46% eest maksti aastas sotsiaalmaksu keskmiselt 1200 eurot töötaja kohta. Riigi poolt kindlustatuid oli 5% ja nende eest maksti riigieelarvest sotsiaalmaksu 687 eurot aastas ühe isiku kohta. Kindlustatutega võrdsustatud isikuid oli 49%.   Perearstile pöördus mullu 981 575 inimest. Positiivse tendentsina kasvab jätkuvalt pereõdede vastuvõttude arv. Üldarstiabi rahastamiseks kulus möödunud aastal 66,1 miljonit eurot, mida  on 2% enam kui 2010. aastal.   Eriarsti teenuseid kasutas mullu 807 875 kindlustatut, mida on ligi 11 tuhande võrra rohkem kui 2010. aastal. Eriarstiabi rahastamiseks kulus kokku 417 miljonit eurot. Võrreldes 2010. aastaga kasvasid eriarstiabi kulud 4%. Ambulatoorsete ravijuhtude arv kasvas 4% ja päevaravi juhtude arv 12% võrra. Ühe inimese ambulatoorne vastuvõtt maksis haigekassale keskmiselt 45 eurot ja haiglas ravimine 1008 eurot.   Hooldusravile kulus mullu ligi 15 miljonit eurot, mis võimaldas 2010. aastaga võrreldes osutada 12% rohkem ravijuhte. Kõige rohkem kasvas koduõe teenuse kasutamine (23%).   Apteekidest osteti mullu ravimeid 6,9 miljoni soodusretsepti alusel, mida on 255 849 võrra enam kui 2010. aastal. Soodusravimite hüvitamiseks kulus haigekassal kokku 91,5 miljonit eurot.  Soodusretsepti keskmine maksumus haigekassale vähenes 1 euro võrra, jäädes 13 euro tasemele. Inimese keskmine väljaminek retsepti kohta oli 2011. aastal 6,95 eurot.   Nõukogu kinnitas ka haigekassa juhatuse esimehe konkursi tingimused. Uus juhatuse esimees valitakse augustiks.      Lugupidamisega   Evelin Koppel Eesti Haigekassa Avalike suhete juht + 372 6 208 439; 534 789 49

evelin.koppel [at] haigekassa.ee