Nõukogu kinnitas haigekassa 2008. aasta eelarve

Pressiteade
24. jaanuar 2008


24. jaanuaril toimunud koosolekul kinnitas nõukogu Eesti Haigekassa 2008. aasta eelarve. Lisaks eelarvele võeti nõukogus vastu otsus ravijärjekordi lühendada.

Eesti Haigekassa 2008. aasta eelarve prioriteedid on:

  • tagada ravijuhtude arv vähemalt 2007. aasta tasemel;
  • lühendada ravijärjekordi;
  • võimaldada kaasaaegsete ravimeetodite laialdasem kasutamine (nt kasvajate korral);
  • jätkata bioloogiliste ravimite kompenseerimist suuremas mahus.

Käesoleval aastal kasvavad haigekassa tulud 22% võrra ja ulatuvad 13,4 miljardit kroonini.

2008. aastal suurenevad kulutused ravikindlustusele võrreldes 2007. aasta eelarve täitmise prognoosiga 2,4 miljardi krooni võrra (24%), ulatudes 12,6 miljardi kroonini. Tervishoiuteenuste kulutused suurenevad kõikide liikide osas.

2008. aasta eelarves on oluliselt tõstetud tööjõukulude osa, mille järgi miinimumbrutotunnipalga määrad 2008. aasta tervishoiuteenuse piirhindades on arstil 112 krooni, õel 60 krooni, hooldajal 33 krooni. See teeb arstide keskmiseks brutopalgaks ühe koormuse juures 24 460 krooni kuus, õe keskmiseks brutopalgaks ühe koormuse juures 12 100 krooni kuus ja hooldajal 6100 krooni kuus.

Üldarstiabi eelarve suureneb 2008. aastal võrreldes 2007. aasta täitmise prognoosiga  200 miljoni võrra ehk 22%. Perearstidele haiguste ennetamise ja krooniliste haigete jälgimise eest makstav lisatasu tõuseb 1000 krooni võrra kuus, ulatudes kuni 5000 kroonini. Kokku kulub 2008. aastal üldarstiabile enam kui 1 miljard krooni.

Eriarstiabis on eesmärk hoida ravijuhtude arv vähemalt 2007. aasta tasemel, lühendades samas pikemaid ravijärjekordi (nt endoproteeside paigaldamise ja kataraktide operatsioonide osas). Kättesaadavuse parandamisega seotud täiendav kulu on 256 miljonit krooni. 130 miljonit krooni on seotud päris uute tervishoiuteenuste finantseerimisega, mis võimaldab tagada patsientidele kaasaegse ravi kättesaadavuse.

Onkoloogia, kardioloogia erialal, kopsu- ning nakkushaiguste ravimisel prognoosib haigekassa vajaduse kasvu ning sellest tulenevalt on planeerinud ka ravijuhtude keskmisest suurema tõusu. Samuti on kaasajastatud mitmete kasvajate puhul kasutatavate ravimite valikut (nt rinnavähk, kopsuvähk).

Hooldusravis on võrreldes varasemaga lühendatud statsionaarse hooldusravi ravijärjekorra maksimumpikkust kaheksalt kuult kuuele kuule ja koduõenduse ravijärjekorda  kahelt kuult ühele kuule, mille tagamiseks on 2008. aasta hooldusravi eelarves arvestatud vastava hulga rahaliste vahenditega.

Soodusravimite osas on 2008. aasta eelarvesse planeeritud 1,3 miljardit krooni, mis on 13% võrra enam kui 2007. aasta eelarve täitmise prognoos ja võimaldab kindlustatutele soodusravimite valikuvõimaluse avardamist.

 

Aleksandra Šljušenkova,


Eesti Haigekassa kommunikatsioonispetsialist


6208415