Nõukogu kinnitas haigekassa 2007. a eelarve projekti nõuded ja 4 aasta prognoosi

Pressiteade
29. september 2006


Reedel toimunud koosolekul kinnitas nõukogu haigekassa järgmise aasta eelarve projekti nõuded. Eelarve planeerimisel lähtub haigekassa kinnitatud eelarve struktuurist ja 4 aasta eelarveprognoosist.

4 aasta prognoosi koostamise eesmärk on tagada ravikindlustuse raha eesmärgipärane kasutamine, ravikindlustuse süsteemi läbipaistvus, arengu stabiilsus ja ravikindlustushüvitiste kättesaadavus sätestatud piirides.

Üldarstiabis seab haigekassa eesmärgiks tugeva, toimiva ja inimestele kättesaadava süsteemi tagamise. Selleks tegeldakse süvenenult haiguste ennetamisega ja 1.juulist 2007.a hakkab haigekassa perearstidele ennetustöö eest tulemustasu välja maksma. Haigekassa finantseerib uute perearstipraksiste avamist ja suurendab maal töötavate perearstide kaugusetasu kahekordseks. Perearstide kasutatava uuringute fondi määr tõuseb tuleval aastal 25 protsendini.

Eriarstiabis suureneb raha hulk 2007.a pea 18%. 2008.-2010.a aga igal aastal 10%. See peaks tagama arstiabi kättesaadavuse kehtestatud piirides ja võimaldama kulumudeli põhimõtete rakendamise laboriuuringute valdkonnas.

Hooldusravi rahastamise kasv 10% ulatuses 2007.a teenib samuti ennekõike kättesaadavuse parandamise eesmärki.

Tervishoiutöötajate tööjõu kulude kasvuks järgmisel aastal plaanib haigekassa esialgu 12%, 2008.-2010.a vastavalt 10% aastas.

Sotsiaalminister Jaak Aab: “Prognoosis välja pakutud 12% ei ole veel fikseeritud palgakomponendi kasv, sest palgaläbirääkimised jätkuvad ja millisele tulemusele osapooled jõuavad, seda ei saa praegu öelda. Prognoos võib ka muutuda kui tekivad lisavahendid, näiteks kiideti eile valitsuse istungil heaks haigekassa seaduse muutmine”.
Seaduse muudatus annab võimaluse kasutada haigekassa jaotamata tulemit arstiabi kättesaadavuse tõstmiseks. Eelnõu põhjal  saab haigekassa võtta kasutusele eelmiste perioodide jaotamata kasumi 20% ulatuses. Selle raha arvel  lühenevad eriarstiabi ravijärjekorrad ja teenused muutuvad patsientidele paremini kättesaadavaks. Sotsiaalminister Jaak Aabi sõnul saab 2007.-2009.a suunata kättesaadavuse parandamiseks igal aastal 160-200 miljonit krooni.

Järgmise aasta riigieelarve eelnõus on haigekassale planeeritud rahaliste vahendite kasv 1,75 miljardi krooni võrra, ehk 9,68 miljardi kroonini 2007. aastal.

Anne Osvet,


haigekassa avalike suhete juht


6208439