Nõukogu kinnitas haigekassa 2006.a aruande

4. mai 2007

Reedel toimunud koosolekul kinnitasid nõukogu liikmed haigekassa 2006.a auditeeritud raamatupidamise aruande ja tegevusaruande, samuti loeti esimest korda haigekassa 4 aasta tulude/kulude planeerimise põhimõtteid.

2006. aastal olid haigekassa tulud ligi 8,910 miljardit krooni. Tulud suurenesid 2005. aastaga võrreldes enam kui 21%. Sotsiaalmaksu osakaal kogutuludest oli 98,9%. Ravikindlustatud inimeste arv on aasta-aastalt suurenenud. 2006.a lõpu seisuga on 1, 278 miljonil inimesel kehtiv ravikindlustus. 2005.a lõpul oli kindlustatuid 1, 271 miljonit.

Raviteenustele kulus üle 7,94 miljardi krooni, mis on pea 14% suurem summa kui eelmisel aastal. Üldarstiabi osakaal kogukuludest on 8,3%, eriarstiabi osas 53%, töövõimetushüvitiste osakaal 18,8% ja soodusravimite osa moodustas kogukuludest 12%. Haigekassa enda tegevuskulud olid 2006.a vaid1% kogu organisatsiooni eelarvest.

Esimeseks lugemiseks otsustati pidada ka juhatuse ette valmistatud haigekassa 4 aasta tulude/kulude planeerimise põhimõtteid. Rahandusministri ettepanekul viiakse prognoos vastavusse kohe-kohe valitsusse jõudva riigi eelarvestrateegia 4 aasta põhimõtetega.

Nõukogu otsustas kuulutada välja avaliku konkursi haigekassa juhatuse esimehe kandidaadi leidmiseks. Konkursil osalejate hindamisele kaasatakse personaliotsingu firma.

Anne Osvet
Haigekassa avalike suhete juht
6208439

NB! Teadmiseks!
Haigekassa 2006.a aruanne on üleval kodulehel www.haigekassa.ee