Nõukogu kinnitas Haigekassa 2005.a eelarve

Pressiteade
27.jaanuar 2005

Neljapäeval, 27. jaanuaril kinnitas nõukogu Haigekassa selle aasta eelarve. Eelarve tulud on prognoosi järgi 6 miljardit 749 miljonit 756 tuhat  krooni. Tulude oodatav kasv on 8%. Kulusid planeerib Haigekassa 6 miljardi 954 miljoni 749 tuhande krooni eest. Seega on Haigekassa 2005.a. eelarves esmakordselt planeeritud jooksva aasta kulud suuremaks kui jooksva aasta tulud. Suuremad kulud - 298 miljoni krooni -kaetakse 2003.aasta jäägi ja Haigekassa reservi arvel. Reservid on vaja kasutusele võtta selleks, et tõsta tervishoiuteenuste piirhindu. Piirhindade tõstmine tagab aga meditsiinitöötajate palgakokkuleppe täitmise.

Selleks aastaks planeeritud ravijuhud jäävad 2004. a tasemele, kuid sellegipoolest võib teatud erialadel arstiabi kättesaadavus halveneda, sest aasta jooksul täiendavat raha Haigekassal raviasutustele enam lisada ei ole.

Niisuguses mahus reservide kasutusele võtmine pingestab ka järgnevatel aastatel Haigekassa finantsilist jätkusuutlikkust, kuid koostöös Sotsiaalministeeriumiga otsitakse aktiivselt lahendusi, kuidas tulubaasi suurendada või Haigekassa kohustusi vähendada.

Suurima osa Haigekassa eelarvest moodustavad ravikindlustuse, ennekõike tervishoiuteenuste kulud. Teenustele planeerib Haigekassa tänavu 4 miljardit 683 miljonit 200 tuhat krooni, mis on 2004.aastaga võrreldes 15% rohkem.
Üldarstiabi saab eelmise aastaga võrreldes 24% rohkem raha, ehk 607 miljonit krooni.
Perearstidele makstav pearaha suurenes, samuti kasvas eelarves kauguse lisatasu 27% võrra ja seda peamiselt suurema lisatasu maksmise arvel kui  perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast kaugemal kui 40 km.

Võrreldes 2004.aasta eelarvega suureneb üldarstiabis ka uuringute fondi raha 31% võrra, ehk 22 miljonit krooni. Uuringute fondi rahalise mahu suurendamine on ette nähtud sellest aastast käivituva perearstidele makstava lisatasuga haigusi ennetava, krooniliste haigete jälgimise ja ravitöö tulemuslikkuse eest. Tulemustasu väljamaksmine on kavandatud alles 2006.aasta II poolaastal 2005.a töö tulemuste alusel.
Eriarstiabi jaoks planeerib Haigekassa tänavu 3 miljardit 698 miljonit krooni, ehk 14% rohkem raha kui eelmisel aastal.
Hooldusravi tarbeks on eelarves 114 miljonit krooni ja kasv eelmise aastaga on 24%. Hambaravihüvitiste väljamaksmiseks on eelarves 187 miljonit 200 tuhat krooni ja see on 9% rohkem eelmise aasta summast.
Inimestele kompenseeritavate ravimite joaks planeerib Haigekassa eelarvesse 890 miljonit krooni, mis on 6% võrra rohkem raha kui 2004.a.
Ajutise töövõimetuse hüvitiste eest väljamakstav summa suureneb viimastel aastatel pidevalt, moodustades tänavuses eelarves 1 miljard 248 miljonit 273 tuhat krooni. Kasv eelmise aastaga on 13%.


Anne Osvet
Haigekassa avalike suhete juht
6208439