Nõukogu kinnitas Haigekassa 2004. aasta eelarve

Pressiteade

23. jaanuar 2004

Nõukogu kinnitas  Haigekassa  2004. aasta eelarve

Reedel, 23. jaanuaril  kinnitas nõukogu haigekassa tänavuse eelarve. Tulude prognoos on eelarve järgi 6 miljardit 167 miljonit 039 tuhat krooni. Tulude eeldatav kasv on 10%.

Tervishoiuteenustele planeerib haigekassa sel aastal 4 miljardit 079 miljonit 624 tuhat krooni, mis on 12,4% rohkem kui eelmisel aastal. Üldarstiabi saab mullusest  7,4% rohkem raha. Eriarstiabi saab tänavu 13% enam raha kui eelmisel aastal. Eriarstiabi raames rahastatav taastusravi saab 23,6% võrra raha juurde. Keskostu tervishoiuteenustele lisandub 9,4% rohkem raha.

Enim sai selle eelarvega raha juurde aga haiguste ennetus – 28% ja hooldusravi – 19,6%. Samuti tõstab haigekassa 68,9% ulatuses koduõenduse arendamisele mõeldud raha.

Hambaravi (alla 19-aastastele) võib arvestada 5,4% suurema raha hulgaga.

Kindlustatutele kompenseeritavate ravimite osa suurenes eelarves 7,5%.

Ajutise töövõimetuse hüvitiste eest välja makstav summa suureneb 10,9%.

Eelarve kinnitamise järel tegi nõukogu haigekassa juhatusele ülesande esitada järgmisele nõukogu koosolekule haigekassa järgneva 3 aasta eelarve prognoos.

Jätkuvalt on haigekassa oluline eesmärk parandada arstiabi kättesaadavust, teisisõnu lühendada ravijärjekordi. Nõukogu andis juhatusele suunise, mille järgi rahalistel põhjustel (õieti selle puudumisele viidates) ei tohi ambulatoorse eriarstiabi järjekorrad olla raviasutustes käesoleva aasta lõpus enam pikemad kui 3 nädalat. Senini sätestas nõukogu otsus kuni 4-nädalase järjekorra aja.

Nõukogu tänase otsusega suunatakse selleks otstarbeks täiendavalt 67 miljonit krooni.

Anne Osvet, Haigekassa avalike suhete juht

6208 439