Nõukogu kinnitas Haigekassa 2003.a. eelarve

Pressiteade

24. jaanuar 2003

Nõukogu kinnitas Haigekassa 2003.a. eelarve

Reedel, 24. jaanuaril kinnitas Eesti Haigekassa Nõukogu Haigekassa 2003.a. eelarve.

Esimest korda luges nõukogu eelarvet möödunud aasta 25. oktoobril. Täna, kolmanda lugemise jätkamisel olid nõukogu liikmed eelarve suhtes üksmeelsed.

Haigekassa eelarve tulude prognoos alanud aastaks on 5 miljardit 554 miljonit 3 tuhat krooni. Tulude eeldatav kasv on 12,2 %. Tervishoiuteenustele on selleks aastaks kavandatud 3 miljardit 668 tuhat 712 krooni, ehk tõus eelmise aastaga on 18,7 %.

Üldarstiabi saab tänavu 13,5 % raha rohkem kui eelmisel aastal, eriarstiabi aga 10,5 % rohkem. Märgatavalt sai eelarves raha juurde taastusravi – 27,2 % rohkem eelmisest aastast.

Hooldusravile lisandus eelmise aastaga võrreldes  28,4 % rohkem raha ja hooldusravi Haigekassa-poolse osa voodipäeva tasu tõusis eelmise aasta 233-lt kroonilt 270-le kroonile.

Päris uue tervishoiuteenusena hakkab Haigekassa rahastama koduõendust, mida tehakse 3 miljoni ja 663 tuhande krooni ulatuses. Koduõenduse teenuse lisamine tervishoiuteenuste loetellu aitab olulisel määral vähendada survet hooldusravi ööpäevaringsete teenuste kättesaadavusele.

Ambulatoorse ja statsionaarse hooldusravi teenuste seas on 34 % võrra suurendatud veel raha, mis kulub vähihaigete koduse toetusravi jaoks.

Uue teenusena rahastab Haigekassa lisaks ka kuni 7 väikelapse kõrva implantaadi paigaldamise.

Nõukogu eelmisel istungil küsimusi tekitanud 100,82 miljoni krooni suuruse ravimite riskireservi otsustas nõukogu jagada järgmiselt: 27 milj. krooni saavad raviasutused nn. valmisoleku tasu kulude katteks ja 73,8 milj. krooni lisati raviasutuste kapitalikulude katteks.

Haigekassa nõukogu tegi juhatusele ülesande koos sotsiaalministeeriumi Tervishoiuprojektiga välja töötada 1.maiks süsteem, kuidas kapitalikulud lülitada ravikindlustuse seadusest tulenevalt Haigekassa tervsihoiuteenuste hindadesse.

Anne Osvet, Haigekassa avalike suhete juht

6208 439