Nõukogu arutas ravikindlustuse eelarve nelja aasta kulude ja nende katteallikate planeerimise põhimõtteid

 

Eesti Haigekassa   Tänasel koosolekul tutvus nõukogu  haigekassa 2012. aasta I kvartali aruandega ja arutas rahandusministeeriumi kevadise majandusprognoosi alusel koostatud  ravikindlustuse eelarve nelja aasta kulude ja nende katteallikate planeerimise põhimõtteid.   Käesoleva aasta I kvartalis laekus tulu eelarves planeeritud mahus. Haigekassa kulud kasvasid võrreldes eelmise aastaga 9% ehk 17 miljonit eurot. Perearstiabis on lisaks baasrahale ja kaugusetasule oluliselt kasvanud uuringuteks kuluv summa, hooldusravis kasutatakse  üha aktiivsemalt koduõendusteenust. Eriarstiabi teenuseid kasutas I kvartali jooksul üle 400 000 inimese, seda on mullusega võrreldes 1% rohkem. Soodusravimite hüvitamiseks on haigekassal kulunud 13% enam kui 2011. aasta I kvartalis, samas väheneb endiselt inimeste omaosalus ravimite ostmisel. Lisaks esitas  haigekassa juhatus  nõukogule  järgneva nelja aasta kulude ja nende katteallikate planeerimise põhimõtted ja tegi  ettepaneku  suurendada ka tervishoiuteenuste hinnas  meditsiinitöötajate palka. Samuti tehti ettepanek parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust nii esmatasandis, eriarstiabis kui hooldusravis.   Haigekassa nõukogu esimees, sotsiaalminister Hanno Pevkur kommenteeris nõukogu otsust: „Täpsem arutelu meditsiinitöötajate palkade ja teenuste mahtude suurenemise üle toimub septembris, kui on selgunud maksulaekumise täpsemad prognoosid". Nõukogu oli aga ühisel seisukohal, et tervishoiutöötajate palgad peavad tõusma mitu aastat järjest ning selge arusaamine oli, et tõus peab olema järgmise kolme aasta jooksul kokku vähemalt 10%.  

Lugupidamisega

Evelin Koppel
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
+ 372 620 8439, 5347 8949
evelin.koppel [at] haigekassa.ee