Neeruhaiguste uus koduhoolduse projekt on alanud edukalt

PRESSITEADE 20.06.2000

Neeruhaiguste uus koduhoolduse projekt on alanud edukalt
 

Tänavu kevadel alustas Pelgulinna Haigla koostöös ravimifirmaga Baxter ja Haigekassaga neeruhaigete koduhoolduse projektiga. Selle raames külastab medõde Põhja – Eesti neerupuudulikkusega peritonaaldialüüsi vajavaid haigeid kodus.
Taoline neerupuudulikkusega patsientide kodus ravimine on õigustatud ja kasulik mitmetel juhtudel:

Esiteks on see soodne inimestele, kellel on maalt raske linna hemodialüüsile (olukord, kus masin puhastab verd)  tulla, teiseks on taoline organismi puhastamine loomulikum ja seega ka vähem traumeerivam kogu organismile, kolmandaks säilib taolise meetodi kasutamisel osaliselt ka haige oma neeru funktsioon ning neljandaks on taoline võimalus hea ka sellepoolest, et raskeid haigeid ei pea haiglasse paigutama vaid nad saavad ennast aidata kodus. Selline ravimeetod sobib paremini ka lastele.

Peritonaaldialüüsi kasutatavate haigete hooldamiseks ja järelvalveks käib spetsiaalse koolituse saanud Pelgulinna Haigla medõde kord kuus nendel Põhja-Eestis elavatel neeruhaigetel kodus, kellel on vaja regulaarselt neerupuudulikkuse tõttu verd puhastada. Õde õpetab inimesed tegema peritonaaldialüüsi protseduure ja teeb kodus ka korralised vereproovid. Sama projekti raames toimib ka nn neerukiirabi juhtudel, kui kodusel ravil oleval haigel tervislik seisund äkki halveneb ja ta vajab spetsialisti abi. Baxter varustab projektis osalejaid ravimite jm vajaliku inventariga, samuti muretseb vastavate eestikeelsete juhendite olemasolu eest.

Peritonaaldialüüsi protseduuri kompenseerib haigekassa 100%. Üks neeruhaige läheb haigekassale maksma keskeltläbi 300 000 krooni aastas. Tänavu I kvartaliga on raskete neeruhaiguste raviks kulutatud juba 5,5 miljonit krooni. Uued ravivõimalused, sealhulgas peritonaaldialüüs kodus ja tänavu kevadel esmakordselt haigla, ravimifirma ja haigekassa koostöös alguse saanud ühisprojekt, võimaldavad oluliselt efektiivistada neerupuudulikkusega haigete ravi ja võimaldavad ka rahalisi ressursse ökonoomsemalt kasutada. Selles uues projektis kasutab haigekassa ka uut finantseerimisskeemi, mille järgi peritonaaldialüüsiks vajalike lahustele ja tarvikutele on kehtestatud komplekshind, mis sisaldab keskmise ühe päeva jooksul ühele haigele kuluvate lahuste ja tarvikute maksumuse. Tulevikus loodab haigekassa sellesse projekti kaasata ka teised ravimifirmad.

Pelgulinna Haigla tehisneeruosakonna juhataja Merike Lumani sõnul on Eestis ligi 2/3 vähem neeruhaigeid kui mujal, kuna Eestis paljud inimesed ei jõuagi oma hädaga arsti juurde. Lumani sõnul tuleks meie inimesi õpetada rohkem jälgima oma tervist ning manitsema inimesi ka profülaktika mõttes rohkem oma tervist kontrollima. On ju vana tõde see, et varakult avastatud haigust on kergem ravida ja see ravi on ka odavam.

Kaja Tampere

Avalike suhete nõunik