Muutub glükomeetrite testribade soodustingimustel väljastamise kord

PRESSITEADE 19.06.2000

Muutub glükomeetrite testribade soodustingimustel väljastamise kord

1.juulist toimuvad glükomeetrite testribade soodustingimustel väljastamises olulised muutused. Kui siiani sai soodustusega testribasid ainult 1-s punktis või apteegis kogu maakonna kohta, siis nüüd võib neid saada igast apteegist, kes sõlmib piirkondliku haigekassaga selleks lepingu.
Soodustusega testribade ostmisel peab soodustuse õigust omaval patsiendil lisaks retseptile iga kord kaasas olema isiklik abivahendi kaart, kuhu märgitakse väljastatud testribade kogus ning muud vajalikud andmed. Isiklikku abivahendi kaarti on võimalik saada kohalikust maa- või linnavalitsusest ning see tuleb iga kord esitada apteegile testribade ostmisel. Samuti tuleb isiklikku abivahendi kaarti näidata arstile, kes testribade retsepti välja kirjutab.
Testribasid hakkavad väljastama apteegid või ettevõtted, kes sõlmivad lepingu vastava piirkondliku haigekassaga. Selle kohta paneb apteek nähtavale kohale teate. Informatsiooni selle kohta, milliste apteekide või ettevõtetega on piirkondlik haigekassa lepingu sõlminud, avaldavad haigekassad kohalike meediakanalite kaudu.
Kõikidele ühte tüüpi testribadele hakkavad kehtima ühtsed hinnad üle Eesti, mis tähendab, et sama testriba puhul moodustab kindlustatu omavastutuse määr sama summa.
Muud glükomeetrite testribade soodustingimustel väljastamise tingimused jäävad samaks.
Soodustingimustel väljastatakse ravikindlustusega hõlmatud diabeetikutele, kes kuuluvad järgmistesse riskirühmadesse:

-        lapsed vanuses kuni 18 aastat;
-        rasedad;
-        patsiendid, kes saavad päevas raviks 3 või enam insuliini süsti.

Kindlustatul on oluline teada, et apteek (ettevõte) väljastab testribasid ainult selle haigekassa kindlustatutele, kellega ta on sõlminud lepingu.
Soodustusega testribade ostmiseks peab olema endokrinoloogi poolt väljastatud retsept. Nende väljakirjutamisõigust omavate endokrinoloogide loetelu ei ole muutunud.

Soodustusega väljastatavate testribade kogused jäävad samaks:

-        lastele kuni 300 tk. aastas (kuni 150 tk. 6 kuu jooksul);
-        rasedatele kuni 300 tk. raseduse jooksul;
-        ülejäänud riskirühmadesse kuuluvatele isikutele kuni 100 tk. 6 kuu jooksul (kuni 200 tk. aastas)

Informatsiooni soodustingimustel testribasid väljastavate apteekide kohta on diabeetikul võimalik saada oma arstilt, kohalikust haigekassast.

Kaja Tampere
Keskhaigekassa avalike suhete nõunik
Tel. 6208 439, 251 18765    Faks 6208 449
kaja [at] csf.ee