Muudatused ravimite loetelus ja ravimite piirhindades

16. juunil 2005. a allkirjastas sotsiaalminister määrused, millega alates 1. juulist 2005. a täiendatakse ja muudetakse Eesti Haigekassa ravimite loetelu ning ravimite piirhindasid. Soodusmäärasid ja piirhindasid muudetakse neli korda aastas, seoses muutustega ravimiturul.

Eesti Haigekassa ravimite loetelu täiendatakse 13 toimeaine osas soodustuse protsendiga 50, 5 toimeaine osas soodustuse protsendiga 75 ning 2 toimeaine osas soodustuse protsendiga 100. Neist 3 toimeainet (aripiprasool - psühhoosivastane ravim, strontsiumranelaat – osteoporoosiravim, levodopa+karbidopa+entakapoon - mao- ja kaksteistsõrmiksoole Parkinsoni tõve puhul kasutatav kombinatsioonravim) ei ole varem üldse kompenseeritud. Soodustuse määr tõstetakse 75%-le järgmistel ravimitel: karvedilool (südamepuudulikkuse näidustusel), metformiin (suhkurtõve näidustusel) ning metüülprednisoloon ja flutikasoon (psoriaasi ja raskete allergiliste dermatooside näidustusel). Prednisolooni ja triamtsinolooni sisaldavate ravimite soodustuse määraks kehtestatakse 50% (kõigi näidustuste korral).

Haigekassa ravimite loetelust arvatakse välja (ravimi turustamise lõpetamise tõttu ravimitootja poolt, ravimi müügiloa lõppemise või ambulatoorseks raviks sobimatu ravimvormi tõttu) 285 ravimpreparaati.  Ravimite ravimite väljaarvamine Haigekassa ravimite loetelust ei halvenda üldjuhul ravi kättesaadavust ega kitsenda ravimivalikut – sama toimeaine või toimega ravimid teistelt ravimitootjatelt või ka samalt ravimitootjalt jäävad endiselt turustatavateks ja soodustatuteks.

Alates 1. juulist 2005. a arvutatakse esmakordselt piirhinnad Carvedilolhexal ja Coryol tablettidele (toimeaine karvedilool), Nizoral ja Oronazol tablettidele (seeninfektsioonide vastased ravimid) ja sojavalgul põhinevatele allergilistele lastele kohandatud piimasegude pulbritele.

Seoses uute ravimite lisandumisega soodusravimite loetellu või ravimitootja poolt kinnitatud hinnamuutusega langevad piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides: ramipriil ja enalapriil+hüdroklorotiasiid (kõrgvererõhutõve- ja südamepuudulikkuse näidustusel 75% soodustusega, südamehaiguste ravi); spironolaktoon (mao- ja kaksteistsõrmiksoolesüdamepuudulikkuse näidustusel 75% soodustusega), pravastatiin ning simvastatiin (vere kõrge kolesteroolisisalduse näidustusel 75% soodustusega, soolepõletike ravi); valproehape (epilepsia ja teatud psühhiaatriliste haigusseisundite näidustusel 100% soodustusega). Piirhindade langemise tõttu võib eelnimetatud toimeaineid sisaldavate kindla nimetusega ravimpreparaatide kasutajate omaosalus suureneda, mistõttu on soovitatav arsti ja apteekriga konsulteerida, et võimalusel leida piirhinda mitte ületava hinnaga (soodsaim) preparaat.

Seoses mõnede ravimpreparaatide turustamise lõpetamisega ravimitootjate poolt tõusevad piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides: kaptopriil (kõrgvererõhutõve- ja südamepuudulikkuse näidustusel 75% soodustusega), ibuprofeen (teatud liigeshaiguste näidustusel 75% ja kasvajaliste haiguste näidustusel 100% soodustusega), verapamiil (kõrgvererõhutõve- ja südame rütmihäirete näidustusel 75% soodustusega). Piirhindade tõusmisel võib eelnimetatud toimeaineid sisaldavate kindla nimetusega ravimpreparaatide kasutajate omaosalus väheneda.

Lisainformatsiooni leiab Sotsiaalministeeriumi kodulehelt aadressilt http://www.sm.ee/est/pages/goproweb1056.

Eesti Haigekassa ravimite loetelu määrus 

Ravimite piirhindade määrus