Muudatused ravimite loetelus ja piirhindades

1. oktoobril 2005. a jõustuvad järjekordsed kvartaalsed täiendused ja muudatused Eesti Haigekassa ravimite loetelus ning ravimite piirhindades. Haigekassa ravimite loetelu soodustusega 50% täieneb kuue, loetelu soodustusega 75% kolme ja loetelu soodustusega 100% kahe toimeaine või toimeainete kombinatsiooniga. Nendest kahte toimeainet või toimeainete kombinatsiooni (moksonidiin – kõrgvererõhutõve ravim, rosglitasoon+metformiin – suhkurtõve ravim) ei ole varem üldse kompenseeritud.

Loetelu muudatusega luuakse võimalus soodustuse määra suurenemiseks 75%-le mometasooni sisaldavatel ravimitel (psoriaasi ja raskete allergiliste dermatooside näidustusel), mis jõustub alates hinnakokkuleppe sõlmimisest. Kuna glipisiidi sisaldavate ravimite GLIBENESE GITS ja MINIDIAB tootjad on praeguseks ühinenud, siis ei moodusta mainitud ravimid enam piirhinnagruppi ravimite piirhindade määruses, vaid nende kohta tuleb sõlmida hinnakokkulepped. Vastavalt antud ravimite tootja Eesti esinduse otsusele sõlmitakse hinnakokkulepe antud hetkel vaid ravimile GLIBENESE GITS ja seoses sellega väheneb alates 1. oktoobrist 2005. a ravimi MINIDIAB soodustuse määr ravimite loetelus 50%-le (kuni hinnakokkuleppe sõlmimiseni).

Haigekassa ravimite loetelust arvatakse välja (ravimi turustamise või müügiloa lõppemise tõttu) 56 ravimpreparaati ehk pakendit. Ravimite väljaarvamine Eesti Haigekassa ravimite loetelust ei halvenda üldjuhul ravi kättesaadavust ega kitsenda ravimivalikut – sama toimeaine või toimega ravimid teistelt ravimitootjatelt või ka samalt ravimitootjalt jäävad endiselt turustatavateks ja soodustatuteks.

Alates 1. oktoobrist 2005 arvutatakse esmakordselt piirhinnad ravimitele METFORAL 500 tablett 500 mg N120, METFORAL 850 tablett 850 mg N120, METFORAL 1000 tabletid 1000 mg N120, METFORMIN-HEXAL 500 tablett 500 mg N100, METFORMIN-HEXAL 850 tablett 850 mg N120, METFORMIN-RATIOPHARM 500 MG tablett 500 mg N120 ja METFORMIN-RATIOPHARM 850 MG tablett 850 mg N120 (suhkurtõve ravimid, 75%-lise soodustusega).

Seoses uute ravimite lisandumise ja/või ravimitootja poolt kinnitatud hinnamuutustega langevad piirhinnad järgmistes toimeainegruppides: atsükloviir (aneemia ja siirdamisjärgsete seisundite korral 100%-lise soodustusega), diklofenak (artroosi korral 75%-lise soodustusega üle 63-aastastele patsientidele), isosorbiidmononitraat (südamepuudulikkuse korral 75%-lise soodustusega), risperidoon (skisofreenia korral 100%-lise soodustusega), amlodipiin, felodipiin, nifedipiin (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse korral 75%-lise soodustusega), omeprasool (haavandtõve ravis 75%-lise soodustusega Helicobacter pylori esinemise korral koos vastava antibiootikumiga), simvastatiin (vere kõrge kolesteroolisisalduse korral 75%-lise soodustusega). Piirhindade langemise tõttu võib nimetatud toimeaineid sisaldavate ravimite kasutajate omaosalus suureneda, mistõttu on soovitatav arsti ja apteekriga konsulteerida, et võimalusel leida piirhinda mitte ületava hinnaga ravim.

Seoses mõnede ravimpreparaatide turustamise lõpetamisega ravimitootjate poolt tõusevad piirhinnad kaptopriili sisaldavatel ravimitel (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim). Seoses ravimihindade tõusuga suurenevad ka piirhinnad atsetüültsüsteiini sisaldavatel ravimitel (hingamisteede haiguste ravim). Tänu piirhindade tõusule võib mainitud toimeaineid sisaldavate ravimite kasutajate omaosalus väheneda.

Lisainformatsiooni ja määruste tekstid leiate Sotsiaalministeeriumi kodulehelt http://www.sm.ee/est/pages/goproweb1056.