Muudatused koolitervishoius

Pressiteade
19.oktoober 2004

Eesti Haigekassa koos Eesti Õdede Liiduga korraldab sügisesel koolivaheajal (25.-31. oktoobrini) koolitervishoiutöötajatele Tartus, Tallinnas ja Pärnus koolituspäevad teemal “KOOLITERVISHOIUTEENUSE UUENENUD SISU JA VORM”.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade Sotsiaalministeeriumis valminud koolitervishoiu kontseptsioonist, tutvustada äsja tunnustatud Koolitervishoiuteenuse tegevusjuhendit  ja selgitada ning arutada võimalikke muudatusi seadusandluses, samuti koolitervishoiuteenuse korralduse ja tasustamise küsimustes. Koolitusele oodatakse nii koolitervishoiuteenuse osutajaid kui ka teenusega seotud ametkondade esindajaid ja koolitervise meeskonna liikmeid.

Koolitervishoiu kontseptsioonis ja koolitervishoiuteenuse tegevusjuhendis lähtutakse eelkõige üleminekust iseseisvale õendusabile. Koolitervishoiuteenuse tegevusvaldkonnad on õpilase tervise ja heaolu edendamine, haiguste ennetamine, tervise järelevalve ja esmaabi osutamine. Nende ülesannete täitmine vastab õe pädevusele. Koolitusel räägitakse ka koolitervishoiutöötaja koostööst lapsevanema ja perearstiga.

Tunnustatud koolitervishoiuteenuse tegevusjuhendiga saab tutvuda haigekassa kodulehel.

Anne Osvet
Haigekassa avalike suhete juht
6208439

Täiendav info:
Sirje Vaask (EHK) 6208455
Tiina Tõemets (EÕL) 6008428