Muudatused ja katkestused andmete elektroonilises edastamises tööandjatele

Seoses Haigekassa üleminekuga uuele andmevahetuse süsteemile, ei saa 17.08. kl. 17 kuni 21.08. kl. 14 elektroonilise andmevahetuse lepingu sõlminud tööandja töötajate ravikindlustuse andmeid haigekassale elektrooniliselt edastada.

Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast!

Alates 21. augustist on tööandjatel võimalus ka ilma eelnevalt lepingut sõlmimata edastada andmeid oma töötajate ravikindlustuskaitse tekitamiseks, lõpetamiseks ja peatamiseks X tee vahendusel.

Andmete edastamiseks tuleb siseneda Ettevõtja portaali http://x-tee.riik.ee/eit kas ID kaardi või intenetipanga vahendusel. Ettevõtte portaal on kodaniku portaalile sarnane keskkond, kuhu on koondatud ettevõttele mõeldud riiklike andmekogude teenused.

Andmete esmakordseks elektrooniliseks edastamiseks peab ettevõtte esindaja, kelleks on B kaardil olev allkirjaõiguslik isik, registreerima oma ettevõtte kindlustusandmete edastamiseks Ettevõtja portaalis ning määrama halduri. Haldur määrab andmete edastamise eest vastutavad isikud, tühistab vajadusel nende õigused andmete edastamiseks ja uuendab ettevõtte kontaktandmeid.

Tööandja, kes on tänaseks juba sõlminud Haigekassaga elektroonilise andmevahetuse lepingu, ei pea ennast andmeedastamiseks uuesti registreerima. Lepingu alusel määratud vastutavatele isikutele antakse andmete edastamise õigus automaatselt. Kui aga vastutavate isikute andmeid soovitakse muuta, saab seda teha ainult  B kaardil olev allkirjaõiguslik isik või tema poolt määratud haldur Ettevõtja portaali http://x-tee.riik.ee/eit vahendusel.

Need asutused, keda ei ole Äriregistris (näit riigiasutused, avalik-õiguslikud jne) ning praeguseks ei ole liitunud X-teega, saavad esitada Haigekassale andmeid paberkandjal või liituvad andmevahetuskihiga X-tee. X-teega liitumist korraldab Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus.