Muudatused Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade määrustes

24. septembril 2010. a allkirjastas sotsiaalminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused.

Alates 1. oktoobrist 2010. a lisandub soodusravimite loetellu kaksteist 50% soodustusega ravimit, kakskümmend kolm  75% soodustusega ravimit ja seitse 100% soodustusega ravimit.   Esmakordselt:   Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 100%: toimeainet indapamiid sisaldavate ravimitega (INDAMAX, PRO_INDAP, RAWEL SR, TERTENSIF, TERTENSIF SR), väljakirjutamisõigusega kardioloogil, pulmonoloogil, reumatoloogil ja pediaatril pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (I27.0) näidustusel vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele; toimeainet lenalidomiid sisaldava ravimiga REVLIMID, ravimi väljakirjutamise õigus hematoloogil hulgimüeloomi (C90) näidustusel kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: ravi bortesomiibiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või on haigus pärast bortesomiibravi taastekkinud ning patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenalidomiidiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2010. a.   Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 75%: toimeainet lisinopriil sisaldava ravimiga DIROTON ning toimeaineid lisinopriil ja amlodipiin sisaldava ravimiga DIRONORM, ravimi väljakirjutamise õigus kõrgvererõhutõve (I10-I13; I15) näidustusel; toimeaineid kaltsium ja kolekaltsiferool sisaldava ravimiga CALCIGRAN FORTE, ravimi väljakirjutamise õigusega patoloogilise murruga osteoporoosi (M80) raviks kombinatsioonis bifosfonaadiga patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna; toimeainet indapamiid sisaldavate ravimitega (INDAMAX, PRO_INDAP, RAWEL SR, TERTENSIF, TERTENSIF SR), ravimi väljakirjutamise õigusega kõrgvererõhutõve (I10-I13; I15), kroonilise stenokardia (I20) ning rasedus- ja sünnitusaegsete või sünnitusjärgsete tursete (O10-O16) näidustustel; toimeaineid sitagliptiin ja metformiin sisaldava ravimiga JANUMET, ravimi väljakirjutamise õigusega suhkurtõve (E11, E14) suukaudseks kolmikraviks koos sulfonüüluurea preparaadiga; toimeainet olmesartaan sisaldava ravimiga OLIMESTRA, ravimi väljakirjutamise õigusega 75% soodusmääraga kõrgvererõhutõve (I10-I13; I15) näidustusel; toimeainet kvinapriil sisaldava ravimiga QUINAPRIL POLPHARMA, ravimi väljakirjutamise õigusega 75% soodusmääraga kõrgvererõhutõve  (I10-I13; I15) ja südamepuudulikkuse (I50) näidustustel; toimeainet nebivolool sisaldavatel ravimitel (NEBILET, NEBICARD, NEBIVOLOL PORTFARMA, NEBIVOLOL TEVA, NEBIVOLOL ACTAVIS, NEBIVOLOL ORION, NEBISPES, NEBIVOLOL-RATIOPHARM), ravimi väljakirjutamise õigusega kõrgvererõhutõve (I10-I13; I15) ja südamepuudulikkuse (I50) näidustustel; toimeainet bisoprolool sisaldaval ravimil (BISOPROLOL VITABALANS), ravimi väljakirjutamise õigusega kõrgvererõhutõve (I10-I13; I15) ja kroonilise stenokardia (I20) näidustustel; toimeainet budesoniid sisaldaval ravimil (BUDESONID SANDOZ, ninasprei ), ravimi väljakirjutamise õigus õietolmu poolt põhjustatud allergilise riniidi (J30) raviks alla 17-aastastel lastel.   Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 50%: toimeainet flutikasoonfuroaat sisaldava ravimiga AVAMYS; toimeainet vorikonasool sisaldava ravimiga VFEND, ravimi väljakirjutamise õigusega kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega seotud mükoosi (B37 kandidaas, B44 aspergilloos, B48.2 alleskeriaas, B48.8 muud täpsustatud mükoosid) raviks haiglas alustatud invasiivse seeninfektsiooni ravi jätkamiseks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud.   Toimeainet klopidogreel sisaldavate ravimite väljakirjutamise tingimusi soodustuse protsendiga 75 muudetakse järgmiselt: ravimi esmase väljakirjutamise õigusega kardioloogil kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt (Z95).   Toimeainet sorafeniib sisaldavate ravimi NEXAVAR väljakirjutamise tingimusi soodustuse protsendiga 100 täiendatakse järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus onkoloogil hepatotsellulaarse kartsinoomi (C22.0) näidustusel kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi sorafeniibiga on ravimitootja vastutuse alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2010. a.   Ühtlustatakse väljakirjutamise tingimusi järgmistel ravimitel: 1) fentanüül – 100% soodusmääraga ravimi väljakirjutamise õigus pahaloomuliste kasvajate (C00-D48) näidustusel patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist; 2) oksükodoon – 100% soodusmääraga ravimi väljakirjutamise õigus pahaloomuliste kasvajate (C00-D48) näidustusel patsientidele, kellel suukaudne morfiin põhjustab olulisi kõrvaltoimeid; 3) diklofenak, ibuprofeen ja indometatsiin suukaudsetes või rektaalsetes ravimvormides – 75% soodusmääraga ravimi väljakirjutamise õigus artroosi (M15-M19) näidustustel üle 63-aastastele inimestele, reumatoidartriidi ja psoriaatilise artropaatia (M05-M08) näidustusel, süsteemse erutematoos-luupuse või muu süsteemse sidekoe kahjustuse (M30-M33, M35) näidustusel ning spondülartriidi (M45, M46) näidustustel. 100% soodusmääraga on ravimite väljakirjutamise õigus pahaloomuliste kasvajate (C00-D48) näidustustel.   Soodustuse protsendiga 50 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavad ravimid: 1) perindopriil (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim); 2) doksasosiin (kõrgvererõhutõve ja eesnäärme healoomulise suurenemise raviks); 3) finasteriid (eesnäärme healoomulise suurenemise raviks); 4) glükoosamiin (osteoartroosist tingitud valu ravim); 5) klaritromütsiin (antibakteriaalne ravim); 6) paroksetiin (depressiooniravim); 7) estsitalopraam (depressiooniravim); 8) tsitalopraam (depressiooniravim); 9) venlafaksiin (depressiooniravim); 10) terbinafiin (seeninfektsioonide ravim).   Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 75 täiendatakse sotsiaalministri käskkirjade alusel järgnevaid toimeaineid sisaldavate ravimpreparaatidega: 1) amlodipiin (kõrgvererõhutõve ja stenokardia ravim); 2) nifedipiin (kõrgvererõhutõve ja stenokardia ravim); 3) metoprolool (kõrgvererõhutõve, südamepuudulikkuse ja stenokardia ravim); 4) indapamiid (kõrgvererõhutõve ravim); 5) ramipriil (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim); 6) valsartaan (kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse ravim); 7) valsartaan+hüdroklorotiasiid (kõrgvererõhutõve ravim); 8) klopidogreel (tromboosivastane ravim); 9) atorvastatiin (vere liigkõrget kolesteroolisisaldust langetav ravim); 10) montelukast (astmaravim); 11) risedroonhape (osteoporoosiravim); 12) drospirenoon+etünüülöstradiool (raseduse vältimiseks); 13) kaltsipotriool+beetametasoon (psoriaasi raviks).   Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavad ravimid: 1) anastrosool (rinnavähi ravim); 2) letrosool (rinnavähi ravim); 3) kvetiapiin (psühhoosivastane ravim); 4) olansapiin (psühhoosivastane ravim); 5) pramipeksool (Parkinsoni tõve ravim).   Ravimite piirhinnad kehtestatakse esmakordselt järgmistes toimeainegruppides: - drospirenoon+etünüülöstradiool; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on YARINA tablett 3+0,03mg N21 ja MIDIANA tablett 3+0,03mg N21; - kvinapriil; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on QUINAPRIL POLPHARMA 20 MG tablett 20mg N30 ja QUINAPRIL POLPHARMA 40 MG tablett 40mg N30; - olmesartaan; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on OLIMESTRA tablett 10mg N28, OLIMESTRA tablett 20mg N28 ja OLIMESTRA tablett 40mg N28; - perindopriil; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on STOPRESS tablett 4mg N30 ja STOPRESS tablett 8mg N30; - valsartaan+hüdroklorotiasiid; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on VALZAP H tablett 80mg+12,5mg N28 ja VALZAP H tablett 160mg+12,5mg N28; - östradiool; ravimpreparaat, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on LINOLADIOL N kreem 0,01% 25g ja LINOLADIOL N kreem 0,01% 50g.   Lisatakse uued ravimpreparaadid ja arvutatakse uued piirhinnad (kui see on asjakohane) järgmiste toimeainete gruppides: - amlodipiin; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on AMLODIPINE ACTAVIS tablett 5mg N30, AMLODIPINE ACTAVIS tablett 10mg N30, AMLODIPINE TEVA tablett 5mg N30 ja AMLODIPINE TEVA tablett 10mg N30; - anastrosool; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on AXASTROL tablett 1mg N28 ja ANASTROZOLE-TEVA 1MG tablett 1mg N28; - atorvastatiin; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on ATILEN tablett 10mg N30, ATILEN tablett 20mg N30, ATORVASTATIN-RATIOPHARM tablett 10mg N30, ATORVASTATIN-RATIOPHARM tablett 20mg N30, ATILEN tablett 40mg N30 ja ATORVASTATIN-RATIOPHARM tablett 40mg N30; - bikalutamiid; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on BICALUTAMIDE GRINDEKS tablett 50mg N28 ja BICALUTAMID ACTAVIS tablett 150mg N28; - doksasosiin; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on DOXONEX SR toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 4mg N30 ja DOXALFA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 4 mg N28; - estsitalopraam; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on ESCITALOPRAM-RATIOPHARM 10 MG tablett 10mg N30, ESCITALOPRAM-RATIOPHARM 20 MG tablett 20mg N30 ja CIRASET tablett 10mg N28; - estsitalopraam; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on ESCITALOPRAM-RATIOPHARM 10 MG tablett 10mg N30, ESCITALOPRAM-RATIOPHARM 20 MG tablett 20mg N30 ja CIRASET tablett 10mg N28; - finasteriid; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on FINASTERIDE TEVA tablett 5mg N30 ja FINASTERIDE PORTFARMA 5 MG tablett 5mg N30; - glükoosamiin; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on GLUCOSAMIN-RATIOPHARM 1178 MG pulber 1500mg N20 ja GLUCOSAMINE PHARMA NORD kapsel 400mg N90; - indapamiid; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on INDAMAX toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 1,5mg N30 ja PRO-INDAP kapsel 2,5mg N30; - karvedilool; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on AVEDOL tablett 25mg N30 ja CARVEDILOL GENERICON 25 MG tablett 25mg N30; - klaritromütsiin; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on KLERIMED 250MG tablett 250mg N14 ja KLERIMED 500MG tablett 500mg N14; - klopidogreel; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on PLAVOCORIN tablett 75mg N28, PLAVIX tablett 75mg N84 ja CLOPIDOGREL TEVA tablett 75mg N28; - kvetiapiin; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on QUETIAPINE POLHARMA tablett 25mg N30, QUETIAPINE POLPHARMA tablett 100mg N60, QUETIAPINE POLPHARMA tablett 200mg N60, QUETIAPINE POLPHARMA tablett 300mg N60 ja KETIPINOR tablett 25mg N100; - letrosool; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on LETROZOLE GENERICON tablett 2,5mg N30, ja LETROZOLE POLPHARMA tablett 2,5mg N30; - metoprolool; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on SPESIMAX toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 50mg N30, SPESIMAX toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 100mg N30, METOPROLOL-RATIOPHARM 50 tablett 50mg N30, METOPROLOL POLPHARMA 50 toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 50mg N28, METOPROLOL POLPHARMA 100 toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 100mg N28 ja METOPROLOL POLPHARMA 200 toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 200mg N28; - montelukast; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on MOFENSTRA närimistablett 4mg N28, MOFENSTRA närimistablett 5mg N28 ja MOFENSTRA tablett 10mg N28; - nifedipiin; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on NYCOPIN toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 40mg N28 ja CORINFAR RETARD retardtablett 20mg N100; - olansapiin; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on OLANZAPIN-RATIOPHARM tablett 10mg N28, OLANZAPINE TEVA suus dispergeeruv tablett 5mg N28, OLANZAPINE TEVA suus dispergeeruv tablett 10mg N28 ja OLANZAPINE TEVA suus dispergeeruv tablett 15mg N28; - paroksetiin; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on ARKETIS tablett 40mg N30 ja ARKETIS 20mg tablett 20mg N30; - pramipeksool; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on PRAMIPEXOLE ORION tablett 0,088mg N30, PRAMIPEXOLE ORION tablett 0,18mg N30 ja PRAMIPEXOLE ORION tablett 0,7mg N30; - ramipriil; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on RAMIGAMMA tablett 5mg N30 ja RAMIGAMMA tablett 10mg N30; - risedroonhape; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on RISEDRONATE SODIUM ACTAVIS tablett 35mg N4 ja RISONATE tablett 35mg N4 ja NORIFAZ tablett 35mg N4; - terbinafiin; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on TERBINAFIN NYCOMED tablett 250mg N28 ja TERBINAFIN NYCOMED tablett 250mg N14; - tsitalopraam; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on CITALANORM GENERICON tablett 40mg N30 ja CITALANORM GENERICON tablett 20mg N30; - tramadool; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on TRAMAL suposiit 100mg N5 ja TRAMADOL LANNACHER SUPP. suposiit 100mg N5; - tsitalopraam; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on CITALANORM GENERICON tablett 40mg N30 ja CITALOPRAM ACTAVIS tablett 20mg N28; - valsartaan; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on VALZAP tablett 80mg N28 ja VALZAP tablett 160mg N28; - venlafaksiin; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on VENLAGAMMA toimeainet prolongeeritult vabastav kapsel 75mg N30, VENLAFAXINE ORION toimeainet prolongeeritult vabastav kapsel 75mg N28 ja VENLAFAXINE ORION toimeainet prolongeeritult vabastav kapsel 150mg N28; - verapamiil; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on ISOPTIN RETARD 120 MG retardtablett 120mg N100 ja ISOPTIN RETARD 240 MG retardtablett 240mg N100.   Arvutatakse uued piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides, kus ravimite hinnad on muutunud: - dorsolamiid+timolool; ravimpreparaat, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on DOTIZOLIL silmatilgad, lahus 20mg/ml+5mg/ml 5ml N1; - isosorbiidmononitraat; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on ISOMONIT 60 MG toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 60mg N60, ISOMONIT 40 tablett 40mg N100 ja ISOSOR 20 MG tablett 20mg N100; - klotrimasool; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on CANIFUG CREMOLUM vaginaalsuposiit 200mg N3 ja KLOTRIMASOOL GSK vaginaaltablett 100mg N6; - nebivolool; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on NEBICARD tablett 5mg N60 ja NEBIVOLOL PORTFARMA tablett 5mg N28; - simvastatiin; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on SIMVASTATIN NYCOMED 20 MG tablett 20mg N30 ja SIMVASTATIN-RATIOPHARM tablett 40mg N30.   Seoses uute odavamate ravimpreparaatide lisamisega soodusravimite loetellu või olemasolevate ravimpreparaatide odavnemisega langevad teiste samasse piirhinnagruppi kantud ravimite piirhinnad. See tähendab, et teatud kindlate ravimite edasisel kasutamisel võib patsiendi omaosalus suureneda. Siiski ei saa omaosaluse suurenemist prognoosida, kuna tavapäraselt langevad uute ravimite turuletulekul konkurentsi suurenedes ka varem turul olnud ravimite hinnad. Samuti on patsientidel võimalik samadel soodustingimustel kasutada sama toimeaine ja manustamisviisiga piirhinnast mitte kõrgema hinnaga ravimeid teistelt tootjatelt, mispuhul jääb patsiendi omaosalus ravimi eest tasumisel minimaalseks (50 krooni või 20 krooni retsepti kohta, vastavalt sellele, kas ravim on välja kirjutatud 50% või kõrgema soodusmääraga). Mainitud odavamate preparaatide nimetused on ka eespool välja toodud.   Ravimite loetelust arvatakse nende müügiloa/turustamise lõppemise tõttu jaemüügiapteekides või tingituna klassifitseerumisest käsimüügiravimite hulka välja 39 ravimipakendit:   ALPHA D3-TEVA, kapsel 0,25mcg, 30TK; ALPHA D3-TEVA, kapsel 1mcg, 10TK; ARUTIMOL, silmatilgad 0,25% 5ml 1TK; CALCIGRAN FORTE, närimistablett, 500mg+400TÜ 60TK; CLEXANE, süstelahus 100mg/ml 1ml, 10TK; DIROTON, tablett, 5mg, 28TK; ENAP, tablett, 2,5mg, 20TK; ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 20mg, 14TK; ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 40mg, 14TK; FLUANXOL DEPOT, süstelahus, 100mg 1ml, 1ml 1TK; FLUDITEC, siirup, 20mg 1ml, 125ml 1TK; FLUDITEC, siirup, 50mg 1ml, 125ml 1TK; IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 400mg, 30TK; IBUMETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 400mg, 30TK; IBUPROFEN LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 400mg, 30TK; IDEOS, närimistablett, 500mg+400RÜ, 30TK; GRANISETRON BMM PHARMA, õhukese polümeeri-kattega tablett, 1mg, 10TK; LINOLADIOL-H N, kreem 0,005/0,4% 50g, 1TK; LOETTE, tablett 0,1/0,02mg 28TK; LOETTE, tablett 0,1/0,02mg 84TK; LYRICA, kapsel 300mg, 56TK; LYRICA, kapsel 225mg, 56TK; MXL 120 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 120mg, 28TK; PARKOPAN, tablett 2mg, 100TK; PAROXETIN NYCOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 20mg, 30TK; QUADROPRIL, tablett, 6mg, 30TK; RELIFEX, tablett 500mg, 20TK; RETABOLIL, süstelahus, 50mg 1 ml, 1ml 1TK; SEVREDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 10mg, 56TK; SEVREDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 20mg, 56TK; VAGISAN, vaginaalsuposiit 167/100mg, 7TK; VEPICOMBIN NOVUM 500 000 TÜ, tablett, 500000TÜ, 20TK; VEROGALID ER 240 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 240mg, 30TK; VOLTAREN 25, gastroresistentne tablett, 25mg, 30TK; XEFO, tablett 8mg, 20TK; ZOCOR FORTE XL 80 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 80mg, 28TK; ZOFRAN, süstelahus 2mg/ml 2ml, 5TK; ZYPREXA VELOTAB, suus dispergeeruv tablett, 15mg, 28TK; ZYPREXA VELOTAB, suus dispergeeruv tablett, 10mg, 28TK.   Nimetatud ravimipakendite väljaarvamine loetelust ei halvenda oluliselt ravimivalikut – sama toimeaine või toimega ravimid teistelt ravimitootjatelt või ka samalt ravimitootjalt jäävad endiselt turustatavateks ja soodustatuteks.

Täiendav teave on sotsiaalministeeriumi kodulehel.